Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 25. listopadu 2008

Odpovídali jsme na otázky pro časopis Nový Prostor

(plný přepis rozhovoru)

Zvažovali jste stávku kvůli nedostatečnému počtu pracovníků v obchodech Tesco? Jak hodnotíte péči o pracovníky v Tescu v dalších oblastech? Mohli byste ji porovnat s péčí o zaměstnance v dalších řetězcích?

Ano, nedostatečný počet zaměstnanců nás vedl k vyhlášení stávkové pohotovosti. Vyčerpání a stres zaměstnanců na provozovnách Tesco byl již neúnosný. Samozřejmě, že nedostatek zaměstnanců má vždy negativní dopad na zákazníka. To je další z věcí, která nás donutila okamžitě jednat, protože samozřejmě od tržeb se odráží i mzdové náklady. S každou ztrátou zákazníka ztrácíme i zaměstnance, protože na něj pak nejsou peníze.

Co se týče péče o zaměstnance, má Tesco program “zaměstnaneckých benefitů“. Myslím si, že není špatný, i když i zde je mnoho dalších možných „benefitů“ k diskusi. Tesco mimo stravy přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění, hradí očkování proti chřipce, samozřejmostí je pracovní oblečení, má podle odpracovaných let rekondiční volno v délce až 5 dnů, to je obdoba dovolené. Mimo to věrnostní odměny a odměny za pracovní výročí. Výčet je opravdu docela pestrý. Jsou řetězce, které nabízejí i jiné výhody jako je příspěvek na dopravu do zaměstnání. I my jsme se již pokusili do návrhů toto začlenit. Zatím ovšem bez úspěchu. Já osobně bych zde také rád viděl třeba nějaké výhody na sport a kulturu. Myslím, že zaměstnanci by to přivítali. Ale i tak nabízí TESCO dostatečné výhody pro zaměstnance. Jsou řetězce, které nenabízí ani desetinu toho, co Tesco.


Naráželi jste při snaze založit odbory na komplikace ze strany zaměstnavatele?


Na tuto otázku musím zásadně z vlastní zkušenosti odpovědět, že komplikace ze strany zaměstnavatele TESCO opravdu nejsou. Vedení společnosti je pro sociální dialog, i když je občas obtížné tento dialog vést v duchu sociálního smíru. Ne vždy jsou názory a cíle shodné, ale nějaký kompromis se vždy najde.

Jaké máte vztahy s vedením Tesco Stores?


Já osobně si myslím, že dobré. Na vztahy si nemůžu stěžovat. Neshody a rozdílné názory občas přijdou a je potřeba je řešit. Dialog nastavený u společnosti je na profesionální úrovni ve vztahu k zaměstnancům. Tým lidí, se kterými spolupracuji, ať již v odborech nebo u kolegů z vedení společnosti jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi. Snažíme se společně nalézt řešení, které by bylo výhodné pro obě strany. Ne vždy je to ovšem možné, a tak je potřeba to zkusit zase později.

Tesco Stores má poměrně rozvinutý program tzv. "společenské odpovědnosti". Hlavní jsou asi programy "Zodpovědný soused" a "Charita roku". Zajímalo by mě, jak tyto programy hodnotíte a jak je vnímáte?


K této otázce budu asi trochu kritický. Co se týče charity roku, velmi oceňuji aktivitu Tesca. Je hodně lidiček, kteří potřebují pomoc jiných a zaslouží si pomoci. Ale co mi osobně vadí, že například zboží, které se u nás odepisuje, se vyhazuje. Z mého pohledu je to jedna z věcí, která je špatným rozhodnutím. Řada výrobků, zejména oblečení, je běžně použitelná. Zašpiněné svetry, košile či bundy by stačilo pouze vyprat, takže by bylo vhodné namísto kontejnerů na odpad je věnovat charitám, dětským domovům… Prostě všude tam, kde by to bylo přínosem. A nejde jen o oblečení.

Co se týče odpovědného souseda jen stručně. Je potřeba chránit naší přírodu. Jakoukoli změnu, která ji bude chránit, vítám. A to by si měl uvědomit nejen každý podnikatel, ale každý z nás. Přírodu potřebujeme, dává nám život. V tomhle musím dát Tescu velké plus, ale také jednu věc vytknout. Patřím mezi kritiky igelitových tašek, a i v tomto by Tesco mělo udělat jasný krok směrem k programu „zodpovědný soused“. Zákazník by měl dostat maximálně 2 tašky a zbytek si koupit. Osobně dávám přednost jutovým taškám. Koupí-li si ji zákazník u nás, má ji již na celý život, protože v případě poškození mu ji automaticky vyměníme, a to bezplatně. Myslím, že každý by měl začít uvažovat o tom, že za 40 korun máme šanci více chránit přírodu před odpady.

Říkáte, že by Tesco mělo udělat rozhodný krok směrem od igelitových tašek. Snažili jste se tuto změnu prosazovat? Případně, jak argumentuje vedení, proč igelitové tašky neomezovat?

Igelitové tašky v rámci obchodní politiky Tesco považuje za službu zákazníkovi. Ovšem i všude jinde ve světě dostanete pouze jednu tašku a další si musíte koupit. Pokud by ji měli zákazníci platit, vezmou si jich jen skutečně tolik, kolik budou potřebovat. Je to taška odnosná, takže by si ji měli prostě naplnit nákupem. Z praxe znám, že si do tašky dají 2 věci a chtějí novou. To je pak pro přírodu zátěž. Pokud si ji bude muset zákazník zaplatit, už to zváží. Tím že bude chránit svou peněženku, bude chránit i přírodu. Nechali jsme teď na našich stránkách hlasovat a výsledek byl jasný, zrušit igelitky. Tescu jsme již jednou též navrhovali, zatím bez úspěchu. Opět to ovšem zapracujeme do zprávy s návrhem na úspory, nyní tomu může přispět více faktorů: zodpovědný soused, úspory i ekonomická krize. Vedení by mělo zvážit, že se jedná o nerecyklovatelný odpad.

Dotazy:
Tomáš Havlín, redaktor časopisu Nový Prostor
Odpovědi: Ivan Předinský, předseda odborové organizace

Žádné komentáře:

Okomentovat