Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 22. února 2011

Porada ekonomických ministrů se dohodla na parametrech důchodové reformy

...
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek ve čtvrtek 17. února v rámci vládní koalice uzavřel diskuzi o parametrech reformy důchodového systému, včetně úprav průběžného systému dle požadavku Ústavního soudu ČR na zvýšení zásluhovosti.

Reforma bude obsahovat možnost dobrovolného opt-outu v podobě vyvedení 3% sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky další dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2% ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Výpadek příjmů na sociální pojištění bude financován zvýšenými příjmy ze sjednocené sazby DPH.

Vstup do dobrovolného opt-outu bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí je pak nevratné, ze systému nelze vystoupit, ani do něj vstoupit později než v den 35. narozenin. Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, budou moci rozhodnout do 31. 12. 2012. Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsíců, vstup do systému individuálních účtů jim bude umožněn právě v druhém pololetí roku 2012.

Z kapitalizačního systému individuálních účtů budou vypláceny pouze doživotní penze. Příjemce penze bude moci také zvolit k doživotní penzi výplatu penze pozůstalostní pro svého manžela/ manželku maximálně po dobu 3 let, případně rentu na dobu určitou. V průběhu spoření budou individuální úspory předmětem dědického řízení.

Prostředky na individuálních penzijních účtech budou spravovat stávající penzijní fondy, jež projdou transformací a přelicencováním. Každý nový zájemce o správu individuálních penzijních úspor bude moci založit novou penzijní společnost, pokud splní zákonné požadavky. Penzijní společnosti povinně nabídnou čtyři investiční profily včetně fondu investujícího výhradně do českých státních dluhopisů pro občany preferující jistotu státní garance.

Systém stávajících dobrovolných úspor na stáří se státním příspěvkem bude zachován. Zlepší se výrazně možnosti zhodnocování prostředků klientů oddělením majetku správce a účastníků. Přirozeně vznikne nabídka více investičních strategií. Trh finančních zprostředkovatelů bude přísně regulován, tak aby se minimalizovaly obchodní náklady penzijních společností a aby došlo k zprůhlednění vztahu poradce a jeho klienta.

Viktorie Plívová, MPSV

Žádné komentáře:

Okomentovat