Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 21. února 2011

Jasně, zvyšujte daně, národ je tlustý

...
Jasně, zvyšujte daně, národ je tlustý. Pan Bárta si nejspíš spletl tiskovou konferenci se žvatláním v nějaké hospůdce. Pan ministr a majitel Věcí Veřejných se snaží být vtipným tam kde nejde vůbec o vtip, ale o tragedii. Nečasova vláda zkouší nasadit perpetuum mobile a myslí si, že tak předražený projekt jakým je důchodová reforma bude bez problémů přijatý širokou masou obyvatelstva.

Pan premiér Nečas se pokouší nasadit novou reformu. Je to právě znovu ODS, která opět plánuje nové věci proti občanům. Důchodová reforma je určena pro bohaté a takzvané střední vrstvy. Obyčejný smrtelník z tohoto připravovaného podvodu na lidech nebude mít vůbec nic. Reforma tak jak je plánována je velmi ale opravdu velmi předraženým pokusem. Mnoho známých ekonomů se staví proti Nečasovým plánům.

I oni uznávají, že řešení nabízená modrým kabinetem nejsou příliš dobrým způsobem zajištění pro budoucí pokolení. Kdysi ODS zaváděla kuponovou privatizaci, která přinesla, nebo spíše lépe řečeno odnesla ze státu stovky miliard korun. Nyní vše vypadá tak, že i chystaná reforma důchodů způsobí další odliv miliard ze státní pokladny. Levice i pravice se domlouvá na předraženém plánu, na který se složíme všichni v republice. Ve výsledku bude důchodový systém stát tisíce miliard. Bude toto vše nakonec správné?

Vláda je až nechutně drzá. Vysmívá se lidem a dělá si legraci z toho, že lidé mají zhubnout. Neměl by takový politik ve výsledku skončit a odstoupit ze svého postu? Doposud nikdo neví co se bude kolem reformy dít. Jsou samé spekulace. Bohatší mají mít podle Ústavního soudu větší důchod. Pokud si necháte vyplácet rentu po dvacet let a nedožijete se celé doby tak prý to půjde dědit. Nemůžete jednorázově vybírat naspořené finance. Čtyřčlenná rodina bude zavázána prý 500 korunami měsíčně a hlavně díky reformě dojde k navýšení inflace o 4% body.

Nelže náhodou tato vláda? Je to celkem nedávno co premiér Nečas hořekoval o 1200 korunách, které je třeba spořit aby člověk měl alespoň slušný důchod. Nevím komu má tato vláda sloužit. Zvolil ji lid, tedy i lidu podléhá. Proč jsou tedy veškeré detaily a informace kolem důchodové reformy drženy v tajemství jako nejdražší poklad arabských šejků?

Absolutně nechápu proč jak levice tak pravice neřeknou přesně co a proč se kolem celé věci děje. Proto aby mohl tento pokus začít je třeba lidi opít nesmyslným snižováním příspěvků do důchodového fondu a poté následně vše vykrýt nedobrovolným zvýšením daní. Zhruba 58 miliard korun se má nalít dál do nesmyslného projektu. Kde jsou slova, že nikdo nebude na důchodovém systému nucen přispívat? Je to opět lež. Všichni budeme do nové hračky politiků přispívat. Zdraží se základní jídlo, služby, léky a další věci. Každý toto vše pocítíme.

Z této zvýšené sazby byly vyňaté pouze některé základní potraviny jako jsou chléb nebo třeba brambory. Už několikrát nám všem ukázali milí zákonodárci jakými jsou šikulky. Obávám se, že i zde došlo k obrovskému politickému omylu. Vidíme zde jeden potenciální obrovský pokus vytunelovat další miliardy vkladů lidí. Pan Bárta je opravdu člověk, který díky svému nabytému majetku bude muset sáhnout k úsporám. Politici se národu vysmívají, rozhodují o politice bez nás a ještě se diví, když občané chtějí vědět o čem se ve středu bude jednat.

ČMKOS má mnohdy prapodivné nápady a rozhodně ne vždy bych souhlasil se vším co tato komora dělá. Ale dnes kdy odbory hlásají proti zvyšování daní s nimi souhlasím. Zvyšování daní jenom velmi ztíží životy všem nízkopříjmovým a nejen jim. Dokonce i těmi politiky vymyšlenými středními třídami bude zameteno jako s odpadkem. Budeme se zkrátka všichni muset nechat obírat ve jménu nové důchodové reformy. Je správné, když se veřejnosti neřekne, že ani zvýšená daňová kvóta nemusí nic vyššího přinést a že nemusí na financování reformy stačit?

Zkrátka gulášek připravovaný politiky je hoooodně moc podivný a neprůhledný. Připomíná mi rovnici o sto neznámých, ve které je lidem povoleno znát jenom prvních deset neznámých. Ty ostatní jsou skryté proto, aby lidé v průběhu vývoje na ně přicházeli a politici se kasali, že za to nemůžou, že s tím a tím nepočítali. Chystá se tu další obrovský podvod za biliony korun. Ptali se snad politici na to jestli skutečně je zapotřebí takto bolestná reforma? Obávám se, že takto provedená důchodová reforma je jenom politickou hrou, ve které se veze levice i pravice.

S nízkopříjmovými nikdo nepočítá a s těmi středními třídami společnosti bude zameteno. Ono stačí pouze to, když budou oškubáváni jako kuřata, budou platit a mlčet. Má snad budoucí člověk právo mlčet a nic neříkat? Co udělá ve výsledku česká společnost? Nechá pana Kalouska konat s dalšími politiky? Povolíme vytvořit další černou díru nad Strakovou akademií, potažmo nad celou Českou republikou?

Pokud toto všechno projde, tak nezbývá nic jiného než poslechnout Bártu a začít hubnout. Protože jen tak poté člověk bude moci na stará kolena přežít. Opravdu chceme takovýto nespolehlivý a tajemstvím opředený důchodový systém? Kdy se vláda naučí, že národ je jejich pánem a má právo vědět o všech zákonech a návrzích?

Autor: Jiří Hrebenar, blog.idnes.cz
   

Žádné komentáře:

Okomentovat