Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 25. února 2011

Penta prodala polskou síť obchodů Žabka, ale nikoli Tescu jako v Česku

...
Kupcem se stal investiční fond Mid Europa Partners.

Investiční skupina Penta uzavřela prodej maloobchodní sítě Žabka v Polsku. Kupcem je společnost Mid Europa Partners, řekl HN zdroj dobře obeznámený s celou transakcí. Jeden z nejvýznamějších obchodů Penty byl dokončen v pátek.

Polská Žabka zahrnuje 2400 obchodů a 55 freshmarketů. Podle neauditovaných výsledků dosáhla společnost v loňském roce tržby ve výši 16 miliard korun.

„Zabka Polska prošla v posledních letech velmi pozitivním vývojem. Splnili jsme svůj cíl významně navýšit její hodnotu. Tržby Zabky vzrostly za dobu naší přítomnosti o téměř 42 % a EBITDA o 162 %. Dnes je Zabka nejlepší investicí Penty v Polsku a je mezi třemi nejúspěšnějšími projekty v celé historii Penty,“ řekl Jozef Janov, investiční ředitel Penty a předseda dozorčí rady Zabka Polska S.A.

O prodeji polské Žabky se spekulovalo delší dobu, přičemž za kandidáta na koupi byl považován řetězec Tesco.

Ten koupil na přelomu roku českou část sítě Žabka spolu s obchody Koruna. Za dohromady 128 malých obchodů zaplatilo Tesco Stores ČR přes jednu miliardu korun.

Mid Europa Partners je soukromý investiční fond s centry v Londýně, Budapešti a Varšavě. Spravuje aktiva v celkové výši 3,2 miliardy eur. Ve střední a východní Evropě investuje od roku 1999.

Autor/Zdroj: IHNED.CZ, Hospodářské noviny
  

Žádné komentáře:

Okomentovat