Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 27. srpna 2008

Reálné platy loni klesaly. Česko je téměř nejhorší v EU

Češi neumějí vyjednávat o zvýšení svých mezd, v rámci Evropské unie máme stále co dohánět.
BRUSEL, PRAHA 20. 8. 2008 (iHNed.cz)

Téměř na chvostu celé Evropské unie jsou platy českých pracovníků, které jsou závislé na kolektivním vyjednávání. Po započtení inflace totiž reálná mzda českých pracovníků v loňském roce klesla o 1,3 procenta. 

Hůře se loni vedlo už jen zaměstnancům v Rakousku, Španělsku, Slovinsku a na Kypru. Vyplývá to ze statistiky evropské nadace Eurofound, která má na starost zlepšování pracovních podmínek.

Naopak největší růst zaznamenali zaměstnanci v Lotyšsku. Průměrný plat, jehož výše je závislá na kolektivní smlouvě, tam reálně vzrostl o 18,3 procent. Pomyslnou stříbrnou příčku obsadili Litevci s 13procentním růstem, bronzoví byli Rumuni s růstem 12,2 procenta.

Špatně si nevedou ani naši východní sousedé - Slováci, kde reálná mzda vzrostla o 3,7 procenta, což je v rámci celé Evropské unie nadprůměrný výsledek.

Z platů zaměstnanců loni výrazně "brala" právě inflace. V roce 2006 mzda reálně rostla ještě ve všech zemích EU s výjimkou Maďarska, Slovinska a Británie, loni už ale klesala hned ve 12 členských státech, v ostatních růst až na pár výjimek zpomalil. 

Český výsledek je tak v rámci nových členských zemí unie značně podprůměrný. Ve všech 12 státech, které do Evropské unie vstoupily v roce 2004 nebo 2007, totiž mzdy rostly v průměru o pět procent. V celé EU to bylo o 1,7 procenta.

Česká republika se společně s Maďarskem, Slovinskem, Kyprem a Maltou řadí mezi nové členské státy, kde byl růst mezd ještě nižší než průměrný růst ve starých členských státech. 

V loňském roce byl v nových členských státech Evropské unie průměrný růst mezd očištěný o inflaci 25krát vyšší než ve starých členských státech. Přitom ještě v roce 2006 byl "jen" 6,5krát vyšší. Pokud jde o růst nominálních mezd, není tento rozdíl tak výrazný.

Žádné komentáře:

Okomentovat