Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 19. srpna 2008

Komentář k dnešním článkům...

Nedá mi trochu než komentovat následující články, zejména pana Sezemského z MPSV.  Ono by totiž bylo asi také vhodné zvýšit minimální mzdu (dnes 8000 korun hrubého) aby lidé měli opravdu jistotu. Vždyť ta mzda je nižší, jak průměrný důchod, a má ji většina zaměstnanců. Ono ani životní minimum není na vyžití, spíš tak na náklady na 14 dnů. Nikdo z politiků asi nepřemýšlí nad tím, že "bezdomovce" vlastně svou politikou vytvářejí oni samotní. Hlavně reformy, i když některé jsou potřeba, ale přemýšlet taky nad nima drazí politici. A nad tím se pánové a dámy zamyslete. Když jste zkoušeli vyjít s minimální mzdou a životním minimem, nevyšel ani jeden z vás jediný týden. Tak co teď s tím. 

Přestaňte laskavě myslet jen na sebe, své platy, náhrady a požitky a začněte laskavě myslet na ty, co Vás volí a pro které jste tady... pro lidi. Bylo by asi na čase Vás zřejmě vyměnit, nebo tady bude za chvilku "bezdomovcem " většina z nás.

Ivan Předinský

Žádné komentáře:

Okomentovat