Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 12. října 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA


Brno, České Budějovice 12. 10. 2008

Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. reagovala na prohlášení tiskové mluvčí společnosti Tesco Stores ČR a.s. Evy Karasové, která sdělila, že se jedná o malou odborovou organizaci, která zastupuje pouze Brno. Dále prohlásila, že mají potvrzeno, že odborové organizace sdružené v OSPO nemají s touto aktivitou nic společného.

S tímto prohlášením nemůžeme souhlasit. Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. je jednou z největších odborových organizací působících u společnosti Tesco Stores ČR a.s., a to na několika provozních jednotkách po celé republice (Brno, České Budějovice, Břeclav a Praha) a dále expanduje.

Kroky odborové organizace podpořili i naši kolegové, kteří ještě v současnosti působí u OSPO, zejména odborová organizace v Pardubicích a Praze. Nepovažujeme vyhlášení stávkové pohotovosti za předčasný krok, jelikož se jedná o problém dlouhodobější, na který jsme již několikrát upozorňovali a vyzývali k jednání. Zaměstnanci díky tomuto psychickému a fyzickému vypětí ze společnosti odchází a čísla se odrážejí ve vysoké fluktuaci zaměstnanců. Vedení společnosti jsme na možnost vyhlášení stávkové pohotovosti upozornili, avšak bez úspěchu.

Prohlášení tiskové mluvčí, která jen poukazuje na velikost či působnost odborové organizace považujeme za nesmyslný krok a jen zbytečné zastírání problému tak, aby vyprchala pravá podstata a skutečný důvod, který nás k tomuto kroku vedl. Tím jsou především zaměstnanci a jejich pracovní podmínky a mzdové ohodnocení. A samozřejmě i samotní zákazníci, díky nimž ještě máme na mzdy. Ale jak dlouho? Nezačneme-li tuto situaci neprodleně řešit, ztratíme i toho posledního věrného zákazníka. A tím je každý z nás.


Žádné komentáře:

Okomentovat