Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 21. října 2008

Společné tiskové prohlášení zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zaměstnavatele
Tesco nahradí brigádníky vlastními zaměstnanci na kratší pracovní úvazek
- Tesco a odbory si vzájemně objasnily svá stanoviska – 

Praha 20. října 2008 – Zástupci 25 odborových organizací Tesco Stores ČR a.s., sdružených pod Odborovým svazem pracovníků obchodu (OSPO), samostatné brněnské Odborové organizace zaměstnanců (OOZ), která vyhlásila minulý týden stávkovou pohotovost, a společnosti Tesco Stores ČR a.s. si na dnešním pravidelném jednání odborových organizací Tesco Stores ČR a.s. objasnily svá stanoviska a dohodly se na dalším vzájemném sociálním dialogu. Jeho cílem je zajistit spokojenost zákazníka a rozvíjet stabilní základnu zaměstnanců na plné a kratší pracovní úvazky na provozovnách. 

„Jediným rozumným řešením je konstruktivní dialog se zaměstnavatelem a nalezení shody pro vyřešení současného stavu a dostatečného personálního obsazení pro vánoční a předvánoční prodej,“ říká Milan Matušík, tiskový mluvčí Podnikového výboru odborových organizací při OSPO. 

Cílem dnešního pravidelného, letos již sedmého jednání, bylo otevřeně informovat zástupce odborových organizací o plnění závazků plynoucích z kolektivní smlouvy a pracovních podmínkách zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. Další jednání se bude konat po třítýdenním monitorovacím období, kdy se strany budou navzájem informovat o aktuálním stavu náboru na provozovnách. „Dnešní jednání považujeme za vstřícný krok ze strany zaměstnavatele a možné řešení současné situace. Po třech týdnech situaci vyhodnotíme a budeme pokračovat v dialogu,“ říká Ivan Předinský, předseda brněnské Odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s..

Tesco se v současné době připravuje na vánoční prodej, který je nejnáročnějším obdobím z celého roku. Obchodně-provozní činnost bude v tomto období zajišťována s dostatečným počtem především vlastních zaměstnanců na plný nebo zkrácený úvazek, popř. brigádníků. 

Tesco dlouhodobě plánuje nahradit brigádníky zaměstnanci s kratším pracovním úvazkem. „V září jsme odstartovali intenzivní náborovou kampaň a od 1. října spustili bezplatnou náborovou linku,“ říká Radka Pekelská, ředitelka lidských zdrojů Tesco Stores ČR a.s., a dodává: „Výhody práce na kratší úvazek ocení zejména studenti, aktivní důchodci nebo maminky či otcové na rodičovské dovolené a zájemci o další přivýdělek.. Přínos také pocítí zákazníci, protože dojde k dalšímu zkvalitnění našich služeb zejména v době nákupních špiček.“ 

Rozsah zkráceného úvazku není pevně daný, je flexibilní a odvíjí se od možností zájemce o práci a provozních potřeb na daném úseku obchodu či distribučního centra Tesco. Podle dohody mohou zaměstnanci pracovat na čtvrtinový, poloviční nebo tříčtvrteční úvazek rozložený do různých pracovních dnů. „Zaměstnanci na stálý pracovní poměr mají vyšší odbornost a jsou zároveň více motivováni než brigádníci. Zaměstnanci na kratší úvazek budou mít stejné zaměstnanecké výhody jako zaměstnanci na plný pracovní úvazek. 


2 komentáře:

  1. Ahoj patříme pod tuto organizaci v čb...ale nechápu proč jsme jen brněnská organizace, Elena české budějovice

    OdpovědětSmazat
  2. To se občas stává, že někdo nechce chápat, že je prostě organizace větší a rozšířenější než by čekal. Asi jim to neppasuje do krámu, tak to neradi přiznávají :-) V jednotě je síla, jen ať rosteme a rosteme...

    OdpovědětSmazat