Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 16. března 2020

Vláda omezila volný pohyb osob na území České republiky


Vláda České republiky vyhlásila s účinností od dnešní půlnoci, tedy od 0:00 dne 16. 3. 2020, nařízení o omezení pohybu osob na území České republiky s výjimkou::

  • cest do zaměstnání nebo k výkonu podnikatelské činnosti a zpět do místa bydliště
  • nezbytných cest za rodinou a blízkými
  • cest k obstarání základních životních potřeb pro sebe nebo jinou osobu (potraviny, léky apod.)
  • cest k lékaři, včetně doprovodu rodinných příslušníků a osob blízkých
  • neodkladné vyřízení úředních záležitostí, včetně nezbytného doprovodu rodinných příslušníků a osob blízkých
  • výkonu povolání k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a ochrany zdraví
  • práce řidičů veřejné hromadné dopravy, zásobování, rozvážkových služeb, dobrovolníku a sociálních pracovníků

Toto opatření platí do 6:00 hodin dne 24. Března 2020

S účinnosti od dnešní půlnoci začal platit  již dříve vyhlášený zákaz cest pro občany našeho státu mimo území České republiky, a opačně zákaz vstupu do ČR cizím státním příslušníkům. Nařízení platí pro veškerou osobní dopravu, vlaky, autobusy, lodě…

Vláda dále zakázala například Taxi služby alternativním poskytovatelům (tzv. sdílené taxi typu Uber nebo Bolt), zakázala autoškoly a uzavřela ubytovací zařízení. Nově musí zavřít i prodejny s elektrospotřebiči. Vláda rovněž omezila prodej nebaleného pečiva a zpřísnila jeho podmínky.

Vnitrostátní hromadná doprava omezena nebyla. Ruší se i modré zóny v obcích a městech po dobu platnosti nařízení o omezení pohybu osob na území ČR.

Orgány veřejné moci (úřady a instituce) musí omezit styk s veřejností, a to na pondělí a středu, a maximálně na 3 hodiny. Danové přiznání fyzických osob je možné bez sankce podávat až do 1. července. Vláda povolila odklad daní o 3 měsíce.

Na pomoc Policii ČR byla povolána Armáda ČR a Celní správa.

Žádné komentáře:

Okomentovat