Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 13. března 2020

Povinná karanténa pro občany vracející se do Česka se rozšiřuje o další země

Vláda rozšířila od pátku 12 hodin karanténu na občany vracející se do Česka ze všech aktuálně 15 rizikových zemí. Cizinci od pondělí nesmí do České republiky.a občané České republiky naopak nesmí vycestovat do zahraničí.

Rizikovými zeměmi, ze kterých platí při návratu do ČR povinná 14 denní karanténa jsou Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.

Každý občan, který se vrátí z některých výše uvedených rizikových zemí, musí povinně do karantény, jinak mu hrozí pokuta ve výši až tři milionu korun. Šíření koronaviru může být, dle sdělení ministerstva spravedlnosti, i trestným činem. Na dodržování karantény bude společně s Českou správou sociálního zabezpečení dohlížet a kontrolovat i Policie ČR.

V České republice je vyhlášen nouzový stav.

Zdroj: Vláda ČR a příslušná ministerstva ČR

Žádné komentáře:

Okomentovat