Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 21. března 2020

Aktuální informace všem našim kolegům na provozovnách Tesco


Vážení kolegové,

v průběhu v této mimořádné situace se snažíme monitorovat a koordinovat aktuální dění v našich obchodech, kroky vedení společnosti a opatření, jak ze strany vlády České republiky, tak ta, které můžeme udělat pro zvýšení bezpečnosti našich kolegů v provozu.

Před malou chvíli bylo komunikováno vedením společnosti oznámení, které obsahuje souhrn bodů, která společnost v této souvislosti přijala.

Prvním bodem je plošný bonus, který bude dle definovaných pravidel vyplacen všem kolegům, kteří aktivně přispívají k zajištění maximální dostupnosti zboží, a obsluze našich zákazníků v této náročné době. Další skvělou zprávou je, že tento speciální bonus bude za měsíc březen, a je již současně odsouhlasen i na měsíc duben. Detaily výplaty a výše budou ještě upřesněny. Na toto se mnozí z Vás dotazovali, a jsme rádi, že společnost na tento podnět reaguje a využívá ho k poděkování za vaše nasazení v této náročné době.

Další opatření jsou mířena na zvýšení bezpečnosti. Byla odsouhlasena investice pro všechny obchody na instalaci plexiskel, která budou maximálně chránit naše pokladní oddělením prostoru, toto je velice důležitý krok pro naše zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Toto opatření bude nasazeno okamžitě, objednávka je již zadána, bude záležet na kapacitách firem, které budou instalaci provádět, a to nejpozději do 2 týdnů. Tento krok vnímáme jako velmi zásadní v rámci ochrany zaměstnanců.
V průběhu týdne již došlo k dalším dílčím opatřením, jako vymezení dvoumetrové zóny front u pokladen a u obslužných pultů, změny v procesech u Dotcomu a na distribučním centru. Velkou pomocí byla i dobrá reakce na zjednodušený proces náboru brigádníků, kteří pomohou těm, jenž nyní na obchodech pracují.

Podařilo se zajistit již dvakrát distribuci dezinfekčních prostředků, přes plošnou nedostupnost na trhu. Další dodávka je nasmlouvána, a očekáváme její dodání. Kde jsou tyto prostředky k dispozici k prodeji, jsou naopak z prodeje staženy a použity pro interní spotřebu na ochranu našich zaměstnanců.

Nemalé náklady jsou spojené se zvýšeným úklidem, dezinfekcí společných prostor a další opatření.

Jedním z hlavních bodů jsou roušky, popř respirátory, jejichž nošení je nařízeno vládou ČR. Díky zapojení kolegů, jsme zajistili výrobu roušek pro kolegy v řádech stovek kusů na několik našich prodejen a distribuční centrum. Dále jsme kontaktovali vedení společnosti se žádostí o podporu této aktivity napříč celou společností.

Aktuálně víme, že vedení společnosti Tesco pracuje na možnosti získání roušek z více zdrojů, a je výborné, že tak probíhá aktivní snaha více směry a nečekáme jen na to, kdy roušky budou v dostatečné míře dostupné. Poslední informace jsou, že díky snaze a velkému nasazení, budou pravděpodobně zaměstnanci obchodu mezi prvními, kteří budou vybavení rouškami, a to bezprostředně po složkách integrovaného záchranného systému. Je tedy předpoklad, že roušky, případně respirátory, budou v během několika málo dnů, což je skvělá zpráva. Počty roušek v první vlně jsou v řádech desítek tisíc, a dle informaci od Patrika Dojčinoviče, se společnost i nadále snaží získat potřebné ochranné pomůcky všech druhů a v dostatečném množství.

Všichni se v této době soustředíme na zajištění chodu provozu společnosti, z tohoto důvodu proto prodloužíme platnosti kolektivní smlouvy a mzdového předpisu do doby, než budou mít obě strany dostatek času na vyjednávání nové Kolektivní smlouvy a mezd.

Řešíme s vedením společnosti i úpravu otevírací doby na provozovnách.

Všem děkujeme za skvělou práci, maximální nasazení a skvělý kolektiv který v této době a situaci společně vytváříte, děkujeme i za vaše podněty a nápady, které od vás dostáváme a můžeme je předávat dál, na vedení společnosti Tesco.


z pověření zástupců odborových organizací
při Tesco Stores ČR a.s.

Milan Matušík, v. r.

1 komentář:

  1. Dobrý den budu asi první z řad zaměstnanců společnosti Tesco, kdo se zeptá. Velice si vážíme speciálního bonusu ve formě finanční odměny.Vím, že nejsem první ani poslední kdo se ocitá ve finanční pasti(exekuce, insolvence) tak mám dotaz jakou formou bude bonus vyplácen. Zaměstnanci kteří v práci zůstali vybalují neuvěřitelné množství zboží, několik hodin mají roušku na obličeji ve které se prakticky nedá existovat a riskují své zdraví i přesto vydrželi a v obchodě zůstávají. Myslím si že budu mluvit za všechny zadlužené zaměstnance že i my dostaneme finanční odměnu nejlépe na bonusovou kartu a neuvidíme jí pouze napsanou na výplatní pásce v opačném případě riskujeme své zdraví úplně zbytečně. Děkuji

    OdpovědětVymazat