Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 7. listopadu 2011

Poslanecká sněmovna znovu schválila novelu Zákoníku práce

Praha/Poslanecká sněmovna - Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala hlasy koalice Senát a schválila novelu zákoníku práce, kterou Senát zamítl a vrátil Poslanecké sněmovně. Nový zákoník práce by měl začít platit od 1. 1. 2012. 

Zákoník práce v podobě schválené PS PČR zvyšuje limit dohody o provedení práce na 300 hodin ročně. Nastavuje však strop měsíčního příjmu na základě dohody o provedení práce na 10.000 korun, kdy z ní zaměstnanec neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Z příjmů nad tuto částku bude zaměstnanec mimo daně z příjmů platit i zdravotní a sociální pojištění. Výši odstupného zákoník práce mění razantněji a dosavadní tříměsíční odstupné v současné podobě ruší. Zaměstnanec, který odpracuje u zaměstnavatele méně než rok, dostane pouze jednonásobek průměrného měsíčního výdělku. Pokud bude u zaměstnavatele od jednoho do dvou let, bude mu náležet dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku a pokud odpracuje více jak dva roky u zaměstnavatele, pak dostane trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Výpovědní doba zůstává nakonec zachována. 

Nově Vás ale také zaměstnavatel bude moci propustit pro hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. Se zánikem odborové organizace také nově například končí sjednaná kolektivní smlouva mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, a s ní tedy i veškeré nároky v ní pro zaměstnance dohodnuté.

Zákon nyní dostane k podpisu prezident. Dá se zcela s jistotou očekávat, že prezident novelu zákona podepíše. Opozice se ale s prohrou nesmířila. Lídři ČSSD a KSČM chtějí podat ústavní stížnost. Vládní koalice svojí většinou totiž změnila zavedený postup, když sloučila předlohy pod jednotlivými sněmovními tisky do jediného bodu a omezila tak počet a délku jednotlivých vystoupení opozičních poslanců na 10 minut. Do rozpravy bylo možné se přihlásit pouze  dvakrát. Postup Sněmovny zpochybnili i právníci Poslanecké sněmovny.

Co všechno se mění a co to znamená pro Vás zaměstnance? Jak novela omezí práva zaměstnanců a co naopak přinese? Podrobnosti pro Vás připravujeme.

(NOT; ip)

Žádné komentáře:

Okomentovat