Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 16. listopadu 2011

Je čas vyjít do ulic

V souvislosti s výročím »sametové revoluce« se více jak tři pětiny veřejnosti domnívají, že je čas opět vyjít do ulic.

Důvodem je stále sílící nespokojenost s děním na domácí politické scéně, která je nejsilnější od roku 1989. Ukázal to výzkum společnosti SANEP.

Výzkum ukázal, že nespokojeno s aktuální politickou situací v naší zemi je téměř devět desetin veřejnosti. Dvě třetiny veřejnosti dle SANEP sdílí názor, že se polistopadoví představitelé vládní a parlamentní politické scény chovali a chovají hůře než jejich předchůdci za minulého režimu. Pouze pětina domácí populace je přesvědčena, že ČR se stala po 22 letech vyspělou demokracií. Za největší zápory nového režimu je považována rozsáhlá korupce a ztráta sociálních jistot.

Internetový průzkum byl proveden ve dnech 26. října - 10. listopadu 2011 na vybrané skupině 27 229 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let.

16. 11. 2011 (ste) HN

Žádné komentáře:

Okomentovat