Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 26. června 2011

STEM: Podle lidí hájí odbory především zájmy svých členů

Naprostá většina lidí je přesvědčena, že odbory hájí zájmy svých členů a také státních zaměstnanců. Jen o málo více než polovina dotázaných si ale myslí, že se odbory staví za zájmy všech pracujících. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti STEM, který se konal bezprostředně před odborářskou stávkou v dopravě na počátku června.

Hájení zájmů české ekonomiky odborům přisuzuje 48 procent lidí a 41 procent si myslí, že odbory hájí také zájmy zaměstnanců soukromých firem. Bezmála tři čtvrtiny dotázaných jsou přesvědčeny, že odbory jsou v Česku potřebné a užitečné.

Podobný průzkum dělá agentura již více než 15 let a názory společnosti se za tu dobu příliš nemění. Potřebnost a užitečnost odborů vyzdvihují přirozeně zejména jejich členové, ale i mezi nečleny je tento názor v převaze. Rozdíly mezi názory sympatizantů jednotlivých stran jsou poměrně značné, ale i u voličů pravice alespoň mírně převažuje mínění o potřebnosti a užitečnosti odborů.

Zhruba dvě třetiny lidí (67 procent) se domnívají, že odboráři háji zájmy nižších společenských vrstev a 64 procent dotázaných si myslí, že tomu je tak i v případě středních vrstev. Sotva čtvrtina si pak odbory spojuje s hájením zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů.

Lidé zaměstnaní v soukromém sektoru se v názorech příliš neliší od těch, kteří pracují v sektoru veřejném. Výrazněji se ale rozcházejí názory podle politické orientace. Stoupenci KSČM a ČSSD přisuzují odborům častěji než sympatizanti ODS a TOP 09 hájení zájmů nižších i středních vrstev a zájmů všech pracujících. Příznivci levicových a pravicových stran se zejména neshodnou v názoru, zda odbory hájí zájmy rozvoje ekonomiky. Mezi voliči KSČM a ČSSD si to myslí většina, mezi sympatizanty ODS a TOP 09 ani ne třetina dotázaných. 

Autor: Česká tisková kancelář
Sekce: Aktuality
Vytvořeno: Pátek, 24 Červen 2011

Poznámka:

aktuální stav hlasování se v době uveřejnění značně změnil (stav k 26.6.2011 | 21:35):

Anketa

Čí zájmy podle vašeho názoru hájí odbory?
5% Svých členů 
2% Svých členů a státních zaměstnanců 
64% Všech pracujících 
29% Spřízněných politických stran

Žádné komentáře:

Okomentovat