Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 8. června 2011

Senát odmítl oddalování důchodového věku

vydáno: 08.06.2011, 14:45 | aktualizace: 08.06.2011 15:44


Praha - Senát hlasy opozice odmítl automatické oddalování důchodového věku, se kterým přišla vláda v rámci takzvané malé penzijní reformy. ČSSD také prosadila úpravy nového výpočtu důchodů ve prospěch seniorů ze středněpříjmových vrstev. O senátních úpravách důchodové novely rozhodne sněmovna, v níž má na rozdíl od horní komory většinu vládní koalice.

Sociální demokraté vládě během čtyřhodinové debaty vyčítali, že s nimi zvyšování věku odchodu do penze neprojednala a že nestanovila nejzazší hranici. "To, co se navrhuje, je lidově řečeno na oprátku," řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). ČSSD také volala po zlepšení politiky zaměstnanosti pro starší ročníky a po prorodinné politice.

Novela počítá z ekonomických důvodů a v návaznosti na prodlužující se průměrnou délku života se zvyšováním věku odchodu do důchodu pro ženy narozené po roce 1955 a muže narozené po roce 1965. Pro obě pohlaví má být tato věková hranice sjednocena v roce 2041. Letošní čtyřicátníci by podle novely měli odcházet do penze v 66 letech, lidé narození v roce 1977 až v 67 letech, což je dosavadní horní hranice. Novela ale počítá s tím, že mladší ročníky by odcházely do důchodu ještě později, letošní desetiletí například v 71 letech, děti narozené v příštím roce pak až v 73 letech, tedy v roce 2085.

Podle Štěcha by bylo vhodnější stanovovat důchodový věk v pětiletých cyklech podle průměrné doby dožití. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) přehodnocování přislíbil. Již dříve uvedl, že v případě zlepšení demografického vývoje by se hranice mohla snížit pro nynější dvacátníky o jeden až dva roky. "Ty změny jsou prostě nutné," prohlásil. K námitkám, že změny nezohledňují fyzickou náročnost některých profesí, ministr podotkl, že na rozdíl od bývalých časů nelze počítat s "jednoprofesní kariérou".

Ve sněmovně bude Drábek prosazovat vládní podobu novely. "Ten pozměňovací návrh vypustil ustanovení o určení věku pro odchod do důchodu po roce 2030. V podstatě říká mladým lidem, nemusíte se bát, budete odcházet do důchodu v 65. To prostě není pravda, dnešní mladá generace se musí připravit, že bude odcházet do důchodu později než v 65 letech, říkat jim něco jiného je nezodpovědné a nefér," řekl ČTK.

Změnu výpočtu penzí si vyžádal Ústavní soud, podle něhož dosavadní systém dostatečně nezohledňuje to, kolik lidé odváděli státu na důchody. Nový výpočet má posílit zásluhovost v důchodovém systému zvýšením základu, z něhož se důchody vypočítávají. Výše penzí má být nově vázána na průměrnou mzdu.

Základní výměra starobního důchodu by měla podle novely představovat devět procent této mzdy, ČSSD úspěšně navrhla zvýšení na deset procent. Podle místopředsedy Senátu a ČSSD Zdeňka Škromacha by to stát stálo navíc tři až pět miliard korun. Peníze chce Škromach získat zvýšením stropů pojistného na sociální zabezpečení. Od příštího roku by měli místo plánovaného čtyřnásobku odvádět až pětinásobek průměrné mzdy měsíčně. Nyní je to šestinásobek. Drábek se změnou nesouhlasil.

Šéfka senátorů TOP 09 a Starostové Soňa Paukrtová varovala, že by toto snížení rozdílu penzí mezi středními a vyššími příjmovými vrstvami mohlo vést k dalším ústavním žalobám.

Vyšší penze má podle vládní předlohy dostávat ve srovnání se současným stavem zhruba pětina lidí, kteří pobírali nad 36.000 korun měsíčně. Podle ministerstva by se jim důchody měly zvýšit v průměru o dva procentní body. U desetiny lidí s nejnižšími příjmy zůstanou penze na současné úrovni, u zbývajících 70 procent se sníží o jedno až tři procenta, tedy řádově o desetikoruny až stokoruny. Snižování má být zaváděno postupně, plně platit začne od roku 2015. Snížení by měla dorovnat valorizace, která má být nově automatická bez zásahu vlády.

Starobních důchodců bylo na konci letošního března 2,266 milionu, meziročně se jejich počet zvýšil o 40.400. Průměrný starobní měsíční důchod představoval 10.511 korun.

Senát díky ČSSD odmítl také další pasáže novely, které se týkají podmínek pro krácení předčasných penzí a pro pozůstalostní důchody. V současné době má člověk nárok na výplatu pozůstalostního důchodu po dobu jednoho roku. Pokud se dostane do špatné sociální situace, může v následujících pěti letech o jeho výplatu znovu požádat. Novela toto období zkracuje z pěti na dva roky.

Senát sjednotil postavení zaměstnaneckých rad a odborů

Rady zaměstnanců budou mít v jejich zastupování stejné postavení jako odborové organizace. Odborům zůstane navíc jen právo na kolektivní vyjednávání. Počítá s tím vládní novela zákoníku práce, kterou dnes hladce schválil Senát. Novelu, která nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, nyní dostane k podpisu prezident.

Novela také zavádí do českého práva evropskou směrnici, která upravuje komunikaci s evropskými radami zaměstnanců v podnicích působících na nadnárodní úrovni.

Postavení odborů a jiných zástupců zaměstnanců na stejnou úroveň vychází z rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2008, podle něhož mohou vedle sebe působit jak odborové organizace, tak i jiné zaměstnanecké skupiny. Zaměstnavatel bude podle novely projednávat záležitosti ohledně pracovních podmínek jak s odboráři, tak s radou. Zaměstnavatelé si nyní mohou vybrat, jestli si k jednání o pracovních podmínkách pozvou odboráře, nebo zástupce jiné skupiny zaměstnanců, upozornil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) .

Novela také upravuje komunikaci s evropskými radami zaměstnanců v podnicích působících na nadnárodní úrovni v rámci Evropské unie. Vychází ze směrnice Evropského parlamentu. Cílem je mimo jiné vyjasnit to, jak budou působit evropské rady zaměstnanců v případě podstatných změn struktury podniku, třeba při slučování.

Norma také upřesňuje ustanovení o důvěrných informacích. Účelem je ochrana zástupců zaměstnanců, aby jim bylo od počátku zřejmé, co zaměstnavatel považuje za důvěrné informace. Nově také zaměstnavatelé budou muset poskytovat členům evropské rady zaměstnanců nezbytné školení bez ztráty na mzdě. Předloha rovněž upravuje složení vyjednávacího výboru a výslovně mu dává právo sejít se odděleně před jednáním s ústředím i po něm a využít nezbytné komunikační nástroje.

Autor: ČTK
www.ctk.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat