Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 6. dubna 2011

Sociální výbor doporučil přijmout novelu zákoníku práce

Praha - Sociální výbor podpořil novelu zákona, která staví zástupce zaměstnanců na úroveň odborů. Předloha vychází ze směrnice EU, kterou převádí do českého práva. Kromě toho je reakcí na rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) z roku 2008, který určil, že u zaměstnavatele mohou působit vedle sebe odborová organizace i jiní zástupci zaměstnanců.

Výbor doporučil přijmout pozměňovací návrh, který má napravit některé legislativně technické nedostatky. Podle předsedy sociálního výboru Martina Vacka (VV) by ale neměl změnit význam novely.

Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle některých poslanců by mohl snížit roli odborů. Během prvního čtení se pokusili předlohu vrátit vládě k dopracování, s návrhem ale neuspěli.

Novela také upravuje komunikaci s evropskými radami zaměstnanců v podnicích působících na nadnárodní úrovni v rámci Evropské unie. Dále upřesňuje ustanovení o důvěrných informacích. Cílem je ochrana zástupců zaměstnanců, aby jim bylo od počátku zřejmé, co zaměstnavatel považuje za důvěrné informace.

Nově také zaměstnavatelé budou muset poskytovat členům evropské rady zaměstnanců nezbytné školení bez ztráty na mzdě. Předloha rovněž upravuje složení vyjednávacího výboru a výslovně mu dává právo sejít se odděleně před jednáním s ústředím i po něm a využít nezbytné komunikační nástroje.

Autor: ČTK

Žádné komentáře:

Okomentovat