Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 24. ledna 2011

Minimální mzda v Evropě „zamrzla“

...
V posledních letech byli Evropané zvyklí na každoroční zvyšování minimální mzdy. Ekonomická krize však tento trend zastavila. Irsko je dokonce první zemí, kde se minimální mzda během roku snížila (v roce 2010 byla 1 499 €, pro rok 2011 je 1 326 €).

Zatímco před rokem 2008 se ve většině členských zemí EU zvyšovala začátkem ledna minimální mzda, poslední tři roky se zvyšuje pouze v několika zemích a nepatrně. Životní úroveň Evropanů pracujících na minimální mzdu se v Evropě snižuje. Inflace si i během krize bere svůj podíl.

Inflační očekávání jsou v příštích letech přitom silná, vyspělé země napumpovaly do ekonomiky neuvěřitelné sumy peněz, což vytváří tlak na zvyšování cenové hladiny. Hlavním důvodem, proč je v EU inflace poměrně nízká, je vyšší nezaměstnanost.

Z členských zemí Evropské unie pro letošní rok zvýšila minimální mzdu stanovenou zákonem pouze Francie, Portugalsko a Slovensko. V ostatních zemích zůstala minimální mzda zachována na úrovni z roku 2010. V mnohých zemích EU se přitom minimální mzda nezvyšovala již několik let. Nejdéle se minimální mzda nezvýšila v Česku (od 1. ledna 2007). Současná vysoká nezaměstnanost v EU přitom zvyšování minimální mzdy nepřeje.

Ekonomické problémy Irska dokonce vedly ke snížení minimální mzdy. Cílem je zlevnění ceny práce a ulehčení domácím podnikatelům a zvýšení zaměstnanosti. Současně je nutné zdůraznit, že minimální mzda v Irsku byla v EU druhá nejvyšší (po Lucembursku), což neodpovídá ekonomickým možnostem Irska.
Přestože se minimální mzda v EU nezvyšuje, v Česku prostor pro zvýšení minimální mzdy je. Průměrně se totiž v EU pohybuje minimální mzda na úrovni 40 % průměrné mzdy, v Česku je to nyní 34 %.
   

Žádné komentáře:

Okomentovat