Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 19. března 2009

Tesco končí s in-store TV

...

Pět let poté, co Tesco ve svých britských obchodech zavedlo síť digitálních obrazovek, tato služba končí. Měl to být začátek revoluce v digital signage, nyní ji management označuje za "zastaralou, neúspornou a ztrátovou". Tato platforma negenerovala slibovaných 5 % ze zisku televizní reklamy. Síť plazmových obrazovek v obchodech měla původně vysílat směs televizních programů a reklamy, ty zde ale poslední rok vysílalo hlavně samotné Tesco. Nahradit ji má nová, "energeticky úspornější" forma komunikace, kterou Tesco nyní vyvíjí.

Žádné komentáře:

Okomentovat