Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 31. března 2011

Zástupci odborů a vlády se setkají nad návrhem penzijní reformy

...
Praha - Nad vládním návrhem penzijní reformy a jeho obdobami v zahraničí se dnes setkají zástupci odborů a vlády na konferenci věnované soukromým důchodovým systémům. Akci pořádá Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Nadace Friedricha Eberta.

Vládní návrh na zavedení soukromého důchodového spoření na konferenci představí mimo jiné vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Král a ředitel odboru pojistných systémů ministerstva financí Michal Franěk. Svůj návrh důchodové reformy bude prezentovat také ČMKOS.

Součástí konference bude i porovnání s podobnými typy reforem v dalších zemích Evropské unie, například na Slovensku či v Polsku. Dopadům krize na soukromé důchodové systémy a na poslední vývoj v této oblasti se ve svém příspěvku zaměří generální tajemnice Evropské federace pro důchodové systémy Chris Verhaegenová.

Autor: ČTK

Žádné komentáře:

Okomentovat