Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 15. března 2011

Ústavní soud zrušil sociální škrty, normu ponechal v platnosti do konce roku 2011

...
Brno - Ústavní soud (ÚS) kvůli zneužití stavu legislativní nouze zrušil balíček sociálních škrtů, ale dal vládě šanci k jeho novému prosazení procedurálně správným způsobem. Zrušení začne platit s uplynutím posledního dne letošního roku, fakticky tedy od 1. ledna 2012. Do konce roku se na škrtech v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí nic nemění. ÚS dal za pravdu návrhu ČSSD, podle kterého vládní většina prosadila v parlamentu škrty neústavním způsobem.

Vládní většina podle Ústavního soudu nedostatečně odůvodnila vyhlášení stavu legislativní nouze. Souvislost škrtů s připravovaným rozpočtem ani hrozba rozpočtového provizoria prý sama o sobě není důvodem pro vyhlášení legislativní nouze. "Pokud by ÚS v posuzovaném případě vládou formulovaný důvod pro vyhlášení stavu legislativní nouze posoudil jako ústavně aprobovatelný, mohlo by to do budoucna mít neblahé důsledky, kdy by prakticky bylo možné kdykoliv zásadním způsobem omezit (nebo dokonce vyloučit) parlamentní diskusi," napsala v nálezu soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová.

Odloženou platnost zrušujícího nálezu Ústavní soud vysvětlil hrozbou zmatku, který by nastal při okamžitém zrušení normy. Wagnerová zdůraznila, že lidé již od začátku roku pobírají na základě zákona některé dávky. "Způsobilo by to chaos. Patrně bychom poškodili adresáty dávek. To je to poslední, co by Ústavní soud chtěl," řekla novinářům Wagnerová. ÚS upozornil na to, že pokud vláda nestihne prosadit škrty znovu, obnoví se od začátku roku 2012 právní stav platný před sporným balíčkem škrtů.

Ústavní soudci nebyli při rozhodování jednotní. Rozhodli v poměru devíti hlasů ku šesti. Při rušení právních norem jde o nejtěsnější možnou většinu. Odlišná stanoviska k nálezu zaujali Stanislav Balík, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha a Michaela Židlická. Většina se jich domnívá, že soud měl být zdrželivější a zákon nerušit. "Neshledal jsem postup při vyhlášení stavu legislativní nouze a projednávání návrhu zákona protiústavním. Tradičně se hlásím ke zdrženlivosti, pokud jde o přezkoumávání ekonomických zákonů Ústavním soudem," napsal například soudce Balík.

Kvůli pondělnímu nálezu již zřejmě vyhlašování stavu legislativní nouze nebude pro většinu v parlamentu tak snadné, jako dosud. Podle ÚS jde o závažný zásah, který může poškodit práva opozice a relativizovat demokratické principy. Proto lze k vyhlášení stavu legislativní nouze sáhnout jen za výjimečných okolností.

"Za mimořádnou okolnost (posuzováno prizmatem ústavních principů) je možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o okolnost, kterou představují přírodní katastrofy," uvedla Wagnerová. Musí být přitom jasné, jaké konkrétní nebezpečné důsledky hrozí. ÚS nepřímo vyzval Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila novelizaci svého jednacího řádu v ustanoveních, která upravují vyhlašování stavu legislativní nouze.

Zdroj: ČTK

Žádné komentáře:

Okomentovat