Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 6. prosince 2010

Mzdy statisticky rostou, ale v peněženkách to pocítí jen málokdo

...
Ve třetím čtvrtletí vzrostla podle ČSÚ průměrná mzda nominálně o 2 procenta na 23 655 korun. Reálně si polepšili podnikatelé, hůře jsou na tom státní zaměstnanci.

Průměrná nominální mzda v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 473 korun na 23 665 Kč. Meziročně tak byla vyšší o dvě procenta. Oznámil to v pondělí Český statistický úřad.

Reálně po odečtení inflace (1,9 procenta) se mzda zvýšila jen o 0,1 procenta. Ve výsledku tak reálná kupní síla zaměstnanců stagnovala přibližně na loňské úrovni.

To odpovídá odhadům analytiků, kteří očekávali růst průměrné mzdy v řádu dvou až tří procent. Důvodem podle nich bylo zpomalovaní růstu mezd v průmyslu a vzhledem ke zmrazení výdajů ministerstvem nestouply ani mzdy mnoha úředníků.

Ve druhém čtvrtletí průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla meziročně o 2,4 procenta na 23 513 korun. Reálně, tedy po odečtení vlivu inflace, se zvýšila o 1,2 procenta.

Polepšili si podnikatelé
Celkový objem mezd vzrostl o 0,8 procenta, počet zaměstnanců se snížil o 1,2 procenta. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,9 procenta o 676 korun na 23 650 Kč, reálně o 1,0 procento.

V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda snížila o 439 Kč (nominálně o 1,8 procenta) na 23 731 Kč. Reálně po započtení inflace tak mzda poklesla o 3,6 procenta.

Průměrná nominální mzda se snížila v odvětvích “vzdělávání“ (o 2,5 %), “veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“ (o 1,5 %) a “peněžnictví a pojišťovnictví“ (o 0,7 %). Nejvyšší růst vykázala odvětví “profesní, vědecké a technické činnosti“ (o 4,9 %) nebo “zásobování vodou“.

Nejvyšší nominální mzda (informační a komunikační činnosti) byla zhruba 3,4krát vyšší než nominální mzda nejnižší (ubytování, stravování a pohostinství).

Autor/Zdroj: Hospodářské noviny (Libor Akrman), ihned.cz
   

Žádné komentáře:

Okomentovat