Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 15. prosince 2010

Většina mezd v podnikatelském sektroru je podprůměrných

...
Obdobně jako v předchozím období nedosáhlo u soukromníků na průměrný hodinový výdělek více než 67 procent pracovníků

Hrubá střední nominální měsíční mzda v podnikatelské sféře se od prvního do konce třetího čtvrtletí letošního roku v České republice meziročně zvýšila o 1,7 procenta na 21 675 korun.

Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí. Hrubá střední mzda, známá také jako medián, dělí vyplácené mzdy na dvě stejné poloviny, a není tak na rozdíl od průměrné mzdy ovlivněna extrémy. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda v podnikatelské sféře se podle údajů Českého statistického úřadu za tři čtvrtletí zvýšila o 2,6 procenta na 23 269 Kč, je zcela zřejmé, že velká většina platů je pod průměrem.

Nejvyšší nárůst mediánu hrubé měsíční mzdy vykázala obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků, jako jsou například obuv a pneumatiky. Medián se v této profesi zvýšil meziročně o 14,2 procenta na 22 571 korun. Druhý největší nárůst měli montážní dělníci elektrických zařízení a obsluha obráběcích strojů.

Největší propad hrubé střední mzdy byl vykázán u techniků v zemědělství a lesnictví, kterým klesly platy o 7,2 procenta na 24 900 korun. Pokles mediánu pocítili i zedníci a poštovní doručovatelky.

V průběhu prvních tří čtvrtletí letošního roku klesla v podnikatelské sféře hrubá měsíční střední mzda v Pardubickém kraji a v Praze. Na Pardubicku to bylo o 216 korun na 21 182 Kč a v Praze o 167 korun na 27 882 Kč. V ostatních krajích mzdy mírně rostly.

V Praze je přitom i přes pokles, který zaznamenala, nejvyšší mzda v celé České republice. Deset procent nejlépe placených lidí zde bere v průměru dokonce více než 62 915 korun. Na druhém místě ve výši mezd jsou lidé ve Středočeském kraji. Střední mzda zde dosahuje 22 696 korun.

Nejméně naopak berou lidé v Karlovarském kraji. Polovina z nich má mzdu nižší než 19 027 korun. Druhým krajem s nejnižšími mzdami je kraj Jihočeský, 19 372 Kč, a třetím kraj Vysočina, kde je hrubá střední mzda 19 883.

Medián hodinového výdělku se ve třetím čtvrtletí v podnikatelské sféře v rámci celé republiky zvýšil meziročně o 1,8 procenta na 121,2 koruny. Podobně jako v předchozím období nedosáhlo u soukromníků na průměrný hodinový výdělek 67,3 procenta pracovníků.

Dodejme, že zaměstnanci soukromých firem strávili měsíčně v práci průměrně 149,7 hodiny. Počet přesčasových hodin se od ledna do konce září meziročně zvýšil o 16,2 procenta. Zároveň klesla doba strávená na dovolené, což podle ministerstva svědčí o pozvolném oživení české ekonomiky. Svou roli ale také jistě sehrálo snižování stavu pracovníků (rozuměj propouštění) v důsledku úspor nákladů.

Žádné komentáře:

Okomentovat