Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 28. listopadu 2010

Stávka 8. prosince 2010 má naši plnou podporu a solidaritu

   
...
Prohlášení Sněmu ČMKOS

Dneska my - zítra vy

Základním programovým posláním ČMKOS je bránit tomu, aby se ČR nestala zemí s nízkou cenou práce. Nepromyšlené snižování daní Topolánkovou vládou, které prohloubilo deficit veřejných financí, chtějí současní politici napravovat krácením platů zaměstnanců veřejné sféry. Svou vládu nazývají vládou rozpočtové odpovědnosti. ČMKOS vždy deklarovala, že si nepřeje zadlužování dalších generací, ale vždy varovala, že není možné díry v rozpočtu záplatovat jen krácením příjmů zaměstnanců.

Zaměstnanci v podnikatelské sféře snižováním zakázek citelně doplatili na krizi, ale zaměstnancům ve zdravotnictví, sociálních a civilních službách, školství, kultuře, hasičům, policistům, úředníkům nikdo „zakázky“ nesnížil, veřejná služba pro stát a občany musí fungovat. Otázkou však nyní je v jaké úrovni a kvalitě.
Krácení platů a dalších výdajů státu na veřejné služby se bude týkat všech občanů. V sázce je ohrožení jejich bezpečnosti, kvality zdravotnictví, sociálních a dalších služeb státu.

Dne 21. září 2010 v Praze na Palachově náměstí 40 000 lidí politikům vzkázalo, že odmítáme platit dluhy za špatné vládnutí. Jednání s premiérem P. Nečasem a ministrem J. Drábkem, která následovala po tomto protestu, byla vinou politiků formální, nepřinesla rozumný kompromis. Výsledkem bylo schválení nepřehledného paskvilu v odměňování, kdy do stávajícího systému byla zákonem zavedena nekoncepční možnost plošného uplatnění pásmového odměňování a zavedení smluvních platů, což povede k diskriminaci zaměstnanců, klientelismu a korupci. Zákony jsou přijímány bez jakéhokoliv posouzení dopadů na zaměstnance, ale i na zaměstnavatele.

Škrtací politika vlády pokračuje, snížením tvorby FKSP o polovinu začalo omezování zaměstnaneckých benefitů pro rozpočtovou sféru, ve hře ministra Kalouska stále zůstává i zrušení zaměstnaneckých výhod pro podnikatelskou oblast. Vláda dále bere peníze těm, kteří se nemohou bránit: nezaměstnaným, nemocným, handikepovaným a rodinám s dětmi.

Protestní stávka 8. prosince 2010 je další varovné upozornění vládě na nespravedlivé řešení problémů státních financí, které mají nejvíce odnést zaměstnanci a jejich rodiny.

Jedině společnou a vzájemnou solidaritou můžeme bránit tomu, aby se ČR nevydala cestou nízké ceny práce, cestou do chudoby.

To není rozpočtová odpovědnost, to je hazard s osudy lidí práce.

Účastníci Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů.
V Praze dne 24. 11. 2010

Žádné komentáře:

Okomentovat