Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 17. září 2010

Osamělým matkám hrozí chudoba


...
Rodiče s malými dětmi bez partnera těžko shání práci. Podle odborníků patří mezi skupiny lidí nejvíc ohrožených chudobou. Osamělí rodiče, kteří žijí s malými dětmi bez partnera, tvoří podle společnosti Aperio přes 15 procent domácností v Evropě a postupně jich přibývá. U nás žije v takové neúplné rodině každé čtvrté dítě. Z 90 procent je vychovávají matky (Lidové noviny, 16. 9. 2010).

Problém je, že téměř polovině takových rodin s jediným rodičem hrozí chudoba. Jejich příjmy jsou menší než 1,5 násobek životního minima. Musí tedy vyjít s méně než sedmi tisíci korunami na měsíc.

"Výživné ani sociální dávky zpravidla nepokryjí ani minimální potřeby neúplné rodiny," vysvětluje Halka Jaklová z Aperia. Tato organizace provedla mezi rodiči malých dětí bez partnera průzkum, aby zmapovala největší problémy, se kterými se potýkají. Výsledky ukázaly mimo jiné jeden zásadní rozpor.

Pro takzvané sólo rodiče s malými dětmi je nutností sehnat si práci.

Jenže právě to je pro ně ještě těžší úkol než pro běžné rodiče.

Z průzkumu mezi osamělými rodiči vyplynulo, že nejvíc řeší problémy s nedostatkem pracovních míst s flexibilní pracovní dobou, případně nedostupnost služeb péče o děti, které by jim umožnily do práce chodit. Zároveň upřednostňují zaměstnání před podnikáním, ovšem takové zaměstnání, ve kterém si budou moci přizpůsobit pracovní dobu, anebo rovnou budou moci pracovat z domova. I když jsou osamělé matky a otcové jednou z ohrožených sociálních skupin, projektů zaměřených na ně je zatím jen málo. Určitý prostor dostala tato skupina v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. S podporou financí EU i státního rozpočtu pořádá Aperio bezplatné semináře přímo zaměřené na sólo rodiče, kteří hledají práci. Nově nabízí i on-line semináře.

"Nemusí nikam chodit, ani si složitě zajišťovat hlídání dětí, stačí se připojit na internet z domova, mateřského centra nebo knihovny," popisují hlavní výhody pořadatelé. Zájem svobodných matek je velký. První internetový seminář už proběhl a další budou následovat.

"Dozvěděla jsem se, jak dobře napsat motivační dopis, upřesnění bodů v životopisu, čeho si zaměstnavatelé všímají, podle čeho si vybírají," řekla jedna z účastnic.

"Je to pro mě nový způsob, jak být v kontaktu s lidmi a dozvědět se něco nového, na mateřské jsem dost odříznuta od okolního světa," dodává další. I to je cílem podobných akcí.

"Semináře pro sólo rodiče znamenají mimo jiné také značnou psychickou podporu ve složité situaci, kdy nemají práci a vychovávají své děti bez partnera," vysvětluje Jaklová.

I když dávají sólo rodiče přednost zaměstnaneckým úvazkům, jedním z témat internetových seminářů budou i rady, jak si založit vlastní živnost.

Zdroj: Lidové noviny
Autor: MPSV

Žádné komentáře:

Okomentovat