Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 8. září 2010

Češi jsou v práci nejdéle z EU

...
V počtu skutečně odpracovaných hodin se držíme na špici Evropy. V letošním prvním čtvrtletí podle Eurostatu pracovali lidé v EU průměrně 36,8 hodiny, zatímco v Česku to bylo 41,1 hodiny. Vysoký počet odpracovaných hodin mají například i Řekové nebo Bulhaři. Nárůst pracovní aktivity lze vysvětlit hlavně tím, že zaměstnavatelé v rámci úspor omezili nábor nových sil a soustředili se na maximální využití stávajících zaměstnanců.

"Většina firem snížila v minulém roce stav svých zaměstnanců. I přes následný hospodářský růst řada z nich drží zúžený tým, protože nemají jistotu, že opět nedojde k poklesu zakázek. Dočasně proto dochází k většímu náporu na jednotlivé zaměstnance, kteří musí zastat práci i za bývalé kolegy," potvrdila Lidovým novinám Renáta Šťastná z Axial Personnel Agency.

"U nás se sice nepropouštělo, ale za ty, kteří dobrovolně odešli, nenabralo vedení žádnou náhradu a práci jsme si museli rozdělit mezi sebou. Firma prý omezuje náklady," říká grafik pracující ve specializovaném týdeníku.

Podobný scénář potvrzují i další lidé z různých profesí. Podle personalistů se omezil i nábor brigádníků a pracovníků na částečné úvazky, což se opět projevuje na práci stálých zaměstnanců.

"Současní zaměstnanci pracují více hodin, které se dříve řešily náborem výpomoci či nových zaměstnanců," říká Milan Novák, výkonný ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Grafton Recruitment.

Například v České pojišťovně se za poslední dva roky snížil počet zaměstnanců zhruba o 450 lidí. Jak připouští Dagmar Koutská z odboru komunikace, brigádníci jsou najímáni pouze ve zcela výjimečných případech, spíš se využívá výpomocí v rámci firmy.

Současný trend potvrzují i statistiky. Podle aktuální analýzy ČSÚ se mezi 1. čtvrtletím 2008 a 1. čtvrtletím 2010 snížil počet osob pracujících méně než 40 hodin týdně o 242,6 tisíce, naopak počet lidí pracujících 40 a více hodin týdně o 118 tisíc vzrostl. Reálně odpracovaná doba se prodloužila za poslední dva roky v průměru o 36 minut, tedy o 3,9 procenta, a to ve všech ekonomických činnostech.

Zaměstnanci tedy pracují déle a intenzivněji. I když je to obtížně měřitelné, podporuje to fakt, že od začátku letošního roku začal pozvolna růst HDP, zatímco nezaměstnanost neklesla.

Tlak na produktivitu je velký a je to jeden z hlavních manažerských úkolů dneška. Největší nároky jsou vyvíjeny na zaměstnance, kteří jsou hodnoceni podle výsledků, například obchodníci, personalisté, prodejci nebo pracovníci PR agentur.

Zdroj: Lidové noviny
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.9.2010

Žádné komentáře:

Okomentovat