Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 14. ledna 2010

Další jednání nezávislých odborů se zástupci společnosti Tesco už v pátek.


...

Další jednání mezi vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. a zástupci nezávislých odborových organizací Tesco se uskuteční v pátek 15. ledna 2010 od 10:00 hodin v Praze v centrální kanceláři EDEN. Tématem budou především pracovní podmínky zaměstnanců, zejména úvazky, dovolená a náhrada za svátek, ale i příprava nové kolektivní smlouvy či nové projekty. Informace z jednání vám přineseme na našich stránkách zde a na adrese http://nezavisleodborytesco.forumczech.com, které můžete využít i pro diskuzi, vaše dotazy, stížnosti nebo jen pro zajímavost.


Žádné komentáře:

Okomentovat