Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 15. května 2009

BOZP: Postavička Napo řeší rizika na pracovišti

...

Kdo nebo co je Napo? Napo je hrdina animovaného seriálu. Filmy s Napem mají za cíl upozornit na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) odlehčenou formou. Příběhy mají vzdělávací hodnotu, vyvolávají otázky a podněcují debatu o specifických aspektech bezpečnosti při práci. Někdy navrhují praktická řešení nebo k nim směřují. Jak se zrodila postavička Napa?

Kvůli autorským právům vznikají problémy se šířením kvalitních filmů natočených na téma BOZP přes hranice jednotlivých států. Mnoho filmů bylo natočeno komerčními produkčními společnostmi, které se nechtějí vzdát svých práv. Navíc kulturní odlišnosti jsou příčinou toho, že obrazová část, děje a pocity z filmů jsou jen těžko přizpůsobitelné a přenositelné přes hranice. Vznikla tedy poptávka po vysoce kvalitních informačních produktech, které by přesahovaly hranice jednotlivých států a dokázaly by uspokojit rozličné kulturní, jazykové a praktické nároky pracujících osob. V roce 1992 se sešlo filmové konsorcium, aby projednalo způsoby, jakými by bylo možno realizovat a vyrobit videa pro použití v celé Evropě. Skupina vytvořila návrh, specifikaci a nabídkové řízení na výrobu videa o bezpečnostních otázkách a vybrala dvě produkční společnosti, které obdržely výzvu k předložení nabídky. Smlouvu získala Via Storia, francouzská společnost ze Štrasburku. A tak se narodil Napo…

První film s postavičkou Napa, Příběh nejlepšího značení (Best Signs Story), byl uveden na filmovém festivalu EU v Edinburghu v roce 1998 a získal ocenění na světovém kongresu v Sao
Paulu v roce 1999 a na národních filmových festivalech ve Francii a v Německu. Koproducentem každého filmu je několik evropských institucí. Vytvoření webové stránky www.napofilm.net/cs, která je i v české mutaci, bylo financováno Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau. Na těchto stránkách si můžete prohlédnout všechny Napovy filmy. Třeba i vás inspirují. Vstoupit na stránky "chlapíka Napa" můžete přímo z našeho odkazu na levé straně blogu. A tady je malá ukázka:


Zdroj: WWW.NAPOFILM.NET a MPSV.CZ
Produced by VIA STORIA

Žádné komentáře:

Okomentovat