Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 5. května 2009

V. sjezd Nezávislého odborového svazu PPP

...

V listopadu loňského roku přešla naše odborová organizace OD TESCO PARDUBICE z Odborového svazu pracovníků obchodu pod křídla Nezávislého odborového svazu potravinářského průmyslu a příbuzných oborů. A jsem přesvědčena, že jsme udělali opravdu moc dobře. Ve dnech 24. a 25. dubna jsem se zúčastnila společně s kolegy obchodního řetězce Kaufland, jako delegátka, V. sjezdu Nezávislého odborového svazu PPP. Atmosféra na sjezdu byla celé dva dny velice přátelská a uvolněná. Na sjezdu byl do čela odborového svazu zvolen nový předseda JUDr. Alexandr Štěpánek, který pracoval před svým zvolením, jako právník odborového svazu. Osobně si myslím, že to byla velmi dobrá volba předsedy. Na večer byl pro delegáty připraven též bohatý kulturní program s hudbou a tancem. K dobré náladě přispělo vystoupení Kamélií a velký úspěch sklízela až do pozdních hodin cimbálová muzika Morava. Další sjezd je naplánován za šest let.

Ivana Kašparová
předsedkyně odborové organizace
NOS PPP OD Tesco Pardubice

Žádné komentáře:

Okomentovat