Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 14. dubna 2009

Zástupci nezávislých odborů požádali o jednání s nejvyšším vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s.

...

V Praze se dnes uskutečnilo odložené jednání mezi zástupci nezávislých odborů a zástupci společnosti Tesco, pověřenými ke kolektivnímu vyjednávání. Jednání se mělo původně uskutečnit již ve čtvrtek, avšak na žádost zástupců odborových organizací OSPO bylo jednání odloženo. Zástupci OSPO však žádají oddělené jednání, a tak se původně plánovaného společného jednání nezúčastnili. Kolektivní vyjednávání nyní vedou zástupci nezávislých odborů samostatně. OSPO se k návrhům nepřipojilo, a zatím kolektivně nevyjednává.

Obě strany si dnes sdělily svá stanoviska k předloženým návrhům změn kolektivní smlouvy a mzdového předpisu. Dnešní jednání bylo spíše informačního charakteru a kolektivní vyjednávání bude dále pokračovat. Zástupci nezávislých odborů požadují v rámci kolektivního vyjednávání v nejbližším možném termínu jednání s nejvyšším vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s., kde by si měli zástupci obou stran sdělit a prodiskutovat svá stanoviska a také poznatky z praxe. Domníváme se, že tato jednání s odpovědnými představiteli společnosti by mohla přispět ke zlepšení organizace práce a obchodní politiky společnosti Tesco. Cílem je také zajistit dostatečný počet hodin na provozní jednotky, odpovídající mzdu zaměstnancům a samozřejmě dostatečný počet mzdových prostředků jednotlivým provozovnám.

Je zcela samozřejmostí, že otázka mzdových fondů je pro zástupce odborů klíčová, avšak i plnění ukazatelů a tržeb je důležitou součástí kolektivního vyjednávání. Zástupci odborů předložili některé návrhy k obchodní politice společnosti, a právě to by mělo být předmětem společného jednání mezi zástupci nezávislých odborů a nejvyšším vedením společnosti. Cílem obou stran je dle výsledku dnešního jednání zajistit všem našim zaměstnancům trvalá pracovní místa a jistotu zaměstnání i v době ekonomické krize. Cílem odborů je zlepšit navíc i mzdovou politiku a kvalitu služeb našim zákazníkům.

O dalších jednáních i postupu Vás budeme pravidelně informovat. Jednání jsou velmi náročná a složitá, vyžadují vždy nějaký čas na zajištění potřebných dat a zpracování. Musíme se řídit i ekonomickou situací zaměstnavatele a možnostmi, posoudit, zda je návrh či stanovisko zaměstnavatele oprávněné. Proto se některé informace mohou objevit později, než je očekáváte. I my ale potřebujeme chvilku čas, abychom mohli všechny informace a data nejdříve zpracovat a teprve pak vyjádřit své stanovisko a názor.

Podpořit každý náš návrh či krok je ale potřeba vždy také od Vás. Pokud víme, co Vás trápí, budeme hledat řešení. Pokud nikoho nic netrápí a nechce nic řešit, pak je to věcí každého z nás, a my nebudeme zasahovat. Takže, postavte se vždy za svou věc a bojujte za ni tak, jak moc Vám na tom samotným záleží :-)

28 komentářů:

 1. Můžete zatím informovat, na jaké termíny byla další jednání stanovena a z jakých důvodů se OSPO, nesnaží jednat společně.

  OdpovědětVymazat
 2. Hezký den,
  s termínama je to opravdu složité, větinou se přesunují podle potřeby všech, kteří se jednání zúčastňují. Přesné termíny jsou dohodnuty většinou předem telefonicky, až se "sladí" termíny. Takže ani my Vám je nemůžeme sdělit předem.
  Proč nejednají kolegové z OSPO společně? Tak to nevíme, to se budete muset zeptat jich osobně. Zřejmě nemají nikde problémy a zaměstnanci nic nepožadují. Nám je řečeno, že problémy nemají. Zde Vám neodpovíme, doporučujeme se obrátit na zástupce, kteří jsou kompetentní Vám odpovědět. Do nezávislých odborů OSPO nepatří. Mají vlastní organizační strukturu pouze pro OSPO.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den,

  chtěla bych se na něco optat. Dostala jsem výpověď z organizačních důvodů při kterých mám nárok na odstupné platy. Se zaměstnavatelem jsme se dohodly na dvouměsíční výpovědní lhůtě, s tím že po dvou měsících dostanu odstupné platy a půjdu. Hledám si proto nové zaměstnání,ale dnes mi bylo sděleno (až když jsem se informovala), že odbory nepodepsaly (či neschválili) právě tyto výpovědi a že až je schválí tak až poté mi poběží výpovědní lhůta. Je to pravda? Já třeba když budu mluvit sama za sebe, chci už být z tesca co nejdřívě pryč a ráda bych kdyby se to uspíšilo. Protože jako by nemám už nyní pracovní místo, protože se již zrušilo k 1.4.2009 tak mě přeřadili na pokladnu. Já jsem souhlasila že po dobu výpovědní lhůty budu vedená na pokladně, ale tohle se mi nelíbí. Jak dlouho to bude trvat?? mě totiž přijde, že právě tímto odbory lidem nepomáhají. Já chci být už pryč, najít si klidnou práci a být k pohodě a ne tohle. Jestli se to potáhne ještě dlouho tak dám výpověď asi sama i když bez nároku na odstupné platy a já už tu prostě dělat nechci!!! ale o tohle přesně podle mého jde, znepříjemnit to tu lidem aby odešly sami a nemuseli jim ty platy dávat. Odbory pomozte, jestli je to pravda tak s těma výpověďma si pospěšte a nebo poraďte co v takovéto situaci dělat.

  a druhá možnost je, že si to zase naše celé tesco vymyslelo a vubec z toho není nic pravda... ani rádi lžou.. ty odstupné platy jsem musela řešit až s právníkama... nejdřív mi tvrdily, že na ně nemám nárok až s papírem od právníka káply božskou. Všude se tu lže, vedení by se mělo vyměnit a pak tesco možná zase začne fungovat. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den,
  je pravdou, že organizační změny ještě neprošly procesem schválení. Společnost nám do dnešního dne své stanovisko nepředložila, nebo my alespoň o tom nevíme. Musí tak však učinit, jelikož i Úřad práce bude požadovat naše stanovisko. Ke chválení musí samozřejmě dojít na všech provozovnách. V současné době tedy dochází k prodlení ze strany Tesco. Po záměru firmy běží 30 dnů pro stanovisko odborů (nebudeme jej však zbytečně prodlužovat) následně může být uplatněna výpověď z organizačních důvodů, kdy výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
  I my se domníváme, že záměrně dochází ke zdržení. Nicméně, i když dochází ke zrušení Vašeho pracovního místa, může Vás zaměstnavatel přeřadit na jinou pozici pouze s Vaším souhlasem, jinak to není možné. Musel by Vás nechat na současné pozici, pokud ji zrušil, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kde Vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
  Jinak, že Vás někdo oblboval, že nemáte nárok na odstupné, bylo by vhodné napsat nám provozovnu nebo tuto skutečnost oznámit Inspektorátu práce popřípadě Úřadu práce. Pokud budeme mít k dispozici provozovnu a jméno osoby, budeme tuto skutečnost řešit. Nejste ovšem jediná, která si na tento postup stěžuje, těchto poznatků již máme z více provozoven.
  Snad Vás alespoň částečně tato odpověď uspokojí, ale určitě se nevzdávejte bez boje, odstupné Vám právem náleží. V případě potřeby se na nás klidně obraťte, rádi pomůžeme. Hezký den :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Vážení přátelé,
  obracím se na Vás s problémem, který trápí mnoho našich zaměstnanců po celé ČR. Díky drastickému snižování lídí , my zůstavší nedostáváme žádné volno, zejména o víkendech.Je běžnou praxí , že mám milostivě dají jeden volný víkend 1x za 2 měsíce. Bohužel Zákoník práce nevymezuje četnost (či nečetnost) nároku na volno v SO+NE. Proto navrhuji, aby jste do kolektivní smlouvy o které teď jednáte vložili bod, že každý zaměstnanec má právo na minimálně 2 volné víkendy v měsíci. Věřte , že tento problém je velice palčivý a denně se setkávám se stížnostmi na toto téma a pokud to jde bez problémů v jiných obchodních řetězcích, proč by to nešlo v Tescu? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 6. Zdravím všechny své kolegy, co jsem zaslechl i u nás na HM Písek docházelo k zatajování nároku na odstupné platy. Navíc dnes jsem se dozvěděl, že na pokladně se školila spolupracovnice, která má od doktora potvrzeno, že ze zdravotních důvodů na pokladny nemůže. Z ředitelovo úst prý zaznělo, že ho žádný papír nezajímá a že tam prostě chodit bude! I přesto, že všichni už ví, že nemají právo je nutit tuto práci vykonávat, bojí se, že o zaměstnání přijdou úplně, proto mlčí a jdou, ale může si tohle ředitel dovolit? Podle mého názoru, porušil zákoník práce, nebo se pletu?

  Hodně sil všem

  OdpovědětVymazat
 7. Vážení kolegové,
  o problémech na HM Písek jsme již byli seznámeni a danou situaci budeme řešit, ať je to neproplácení svátků, kdy na ně máte nárok ze zákona, jelikož Vám směna připadla na Váš obvyklý pracovní den (posuzuje se 8 týdnů zpětně) či se jedná o jednání Vašeho vedení vůči zaměstnancům a samotného přístupu. O celém postupu Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách, aby i ostatní zaměstnanci věděli, jakým způsobem postupovat a jak se bránit.

  OdpovědětVymazat
 8. Všem Vám děkujeme za Vaše příspěvky, jsou pro nás inspirací a hlavně víme, jak to kde všude opravdu funguje, kde máte jaké problémy či poznatky.
  Za celou existenci nedošlo ke zveřejnění pouze 2 příspěvků. Akceptujete proto prosím, že tyto stránky neslouží k řešení vlastních sporů. Zde řešíme pouze pracovní záležitosti. Pokud zveřejňujete v příspěvku jména, budou vymazána.
  Děkujeme za Vaše náměty, zvláště pak za ten, kdy autor řeší problematiku víkendů, i to je možný námět pro kolektivní smlouvu. Určitě se pokusíme prosadit Váš požadavek, i my jej vítáme.
  Přestože přispíváte vždy většinou jako "anonym", zkuste se prosím podepsat, stačí jménem, ať víme komu odepsat a ostatní zase, komu je reakce určena. Ale podmínka to není :-)
  Všem pevné nervy a hezký den.

  OdpovědětVymazat
 9. dobrý den,

  co se týče těch volných víkendů, plně souhlasím s názorem, že by se něco podobného mělo do kolektivní smlouvy prosadit...Pracuji na pozici koordinátorky a není vyjímkou, že za celý měsíc nemám volný víkend. Sice mám volné úterý či pátek, ale co je to komu platný, když je doma sám. O víkendech chci trávit čas (alespoň trošičku času) se svoji rodinou, jezdit s dětma (mám malé děti) na výlety, do ZOO a ne trčet víkend co víkend v praci...

  Navíc když máte nárok na dovolenou těch 14 dnů (pracovních 10) máte nárok na volný víkend mezi dovolenou?? ja totiž pravidelně mám pondělí až pátek dovolenou víkend pracovní a opět po až pá dovolenou... člověk ani nemůže někam odjet, proto by mě zajímalo zda toto je také nějak v zákoně vymezeno...?? děkuji předem za odpověď a doufám že se nám alespoň toto povede prosadit...

  Míša

  OdpovědětVymazat
 10. Nevím jak na ostatních marketech, ale u nás je dáno že na měsíc máme nárok na jeden volný víkend plus jednu volnou sobotu nebo neděli. A je to všeobecně daný pokyn už několik let a dodržuje se s tím, že na to máme nárok. Pokud to není v kolekivní smlouvě nebo v zákoníku, pak to musí být nějaké interní nařízení. Teď je otázkou, zda je na všech provozovnách dodržováno. Každopádně je to problém ředitele provozovny a manažera lidských zdrojů. Oni jsou ti, co by vám tohle měli zabezpečit. A i kdyby to bylo jen nepsané pravidlo, je určitě slušností alespoň ten jeden volný víkend v měsíci zaměstnanci poskytnout. Vždycky se to dá nějak naplánovat tak, aby byly ty směny na vašem oddělení pokryté. Pokud ne,tak vaši nadřízení neumí správně plánovat docházku nebo je někdo vyloženě nutí to takhle plánovat.

  OdpovědětVymazat
 11. Hezký den vám všem,
  je pravdou, že plánování směn je věcí vedoucích zaměstnanců a měli by přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnance. Na některých provozovnách to jde a někde bohužel pro neschopnost nadřízeného ne, co by přece přemýšlel. Ono když se chce, všechno jde. Je ale pravdou, že z centrály jdou nařízení mimo kolektivní smlouvu, jako že se RV nemůže spojit s dovolenou, že se nesmí dávat volno v pátek, že nelze vybrat 2 RV naráz... Tohle všechno je ale potřeba změnit, a o to se v současnosti snažíme, snad se nám to už v nejbližší době podaří napravit.

  OdpovědětVymazat
 12. Vzakz pro Míšu:
  Pokud máte plánovanou celý týden dovolenou, měla by jste mít volný víkend alespoň buď před dovolenou nebo po dovolené. Každopádně postup, který zde popisujete není správný, i když není tak úplně v rozporu se zákonem, ale nevím, jak máte plánované směny. Musel bych mít k dispozici Váš harmonogram směn
  -IP-

  OdpovědětVymazat
 13. Dobrý den,jsem zaměstnanec Tesca už 9let a poprvé po tak dlouhé době na nemocenské.Jak mám dále postupovat,ať nečekám na nemocenskou 2měsíce,jak mi bylo naznačeno,mám totiž nějaké platby a závazky,které musím k určitému termínu uhradit,můžete mi poradit? Děkuji Váš spoluzaměstnanec

  OdpovědětVymazat
 14. Dobrý den, odpovědí Vás asi zklamu. Problém vyplácení nemocenské je celonárodní. Bohužel ministerstvo a poslanci při aplikaci zákona o nemocenském pojištění nepřemýšleli. Problém vázne zejména ve zpracování a technice. Víme, že nový zákon o nemocenském pojištění a vyplácení nemocenských dávek jsou nedomyšlenými hrátkami vlády a poslanců, a je tudíž potřeba změny zákona. To ale bohužel záleží na našich zákonodárcích. My můžeme pouze upozornit a žádat nápravu, což jsme již učinili a požádali poslance i ministerstvo o pomoc a urychlenou nápravu novelizací tohoto zákona

  OdpovědětVymazat
 15. Ještě jedna poznámka. Pokud jste v tíživé situaci, doporučujeme obrátit se na příslušnou správu sociálního zabezpečení, kde Vám mohou poskytnout sociální výpomoc, a to i v tomto případě. Situaci jste si nezpůsobil sám, ale způsobil ji stát, který za ni musí nést zodpovědnost. Jedná se o pomoc v hmotné nouzi, na kterou máte nárok.

  OdpovědětVymazat
 16. Dobrý den.
  Chci se informovat, jestli mě může Tesco nutit aby jsem si oblékl uniformu, která neodpovídá dle vzorníku mé pozici? Petr

  OdpovědětVymazat
 17. Nemá a nutit Vás nemůže. Vy máte povinnost nosit jednotné pracovní oblečení podle katalogu. V opačném případě by Vám musel hradit zaměstnavatel odměnu z reklamy (pokud by jste nosil trička s některou z akcí)nebo můžete toto odmítnout. Není možné to považovat za porušení pracovní kázně.

  OdpovědětVymazat
 18. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda může zaměstnavatel oznámit dovolenou den před nástupem?? Dnes jsem byla upozorněna že od zítra si mám vzít dovolenou... ale já mám zaplaceno dovoleno, na kterou by mi poté již dovolena nezbyla... prosím o rychlou odpověď, protože já si myslím, pokud není v kolektivní smlouvě uvedeno jinak že ji musí oznámit minimalně 14 dní dopředu... děkuji Zdena

  OdpovědětVymazat
 19. Dobrý den,
  dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat zpravidla v celku a do konce kalendářního roku.
  Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na době kratší.
  Pro informaci: jedná se o ust. § 217 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění

  OdpovědětVymazat
 20. Připravujeme pro vás nové diskuzní a informační fórum odborové organizace

  více na...
  www.nezavisleodborytesco.wz.cz

  OdpovědětVymazat
 21. fórum spuštěno na webu..

  http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/forum.htm

  OdpovědětVymazat
 22. dobrý den,

  jen mám dotaz k nošení jmenovek - je na nich uvedeno naše jméno, několikrát se nám stalo, že přišel opilý zákazník a na celou prodejnu vykřikoval mé jméno - které si přečet na jmenovce- a velice nevhodné sprosté a hrubé urážky, nevím jestli to nesouvisí s diskrimaní zaměstnanců, nemám potřebu aby kdejaký opilec znal mé jméno, nevím jetli by na jmenovce nestačilo např. oddělení a pracovní pozice. To samé je v oddělení informací - je také velice nevhodné aby pracovník vystavoval své jméno a trpěl urážky od naštvaných zákazníků. Ještě se obrátím s dotazem na oddělení ochrany práv osobních údajů. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 23. Dobrý den,
  plně chápu Vaše rozhořčení, ale pokud máte na jmenovce pouze jméno, není to v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Právě skutečnost, že jsme dříve měli uvedenou fotografii, jméno a příjmení, osobní číslo, pozici... atd., to bylo v rozoru. Samozřejmě Vám nic nebrání v tom, aby jste si tuto informaci ověřili i u ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů). Jinak prosím, pro veškerou diskuzi na podobná témata nesouvisející s článkem použijte odkaz

  http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/

  jež k tomuto účelu slouží, určitě by více lidí přivítalo tento dotaz a odpověď na něj.
  Hezký den

  OdpovědětVymazat
 24. Dobrý den,chtěl bych se zeptat ohledně hodin.Mám sjednaný plat.Ale jestli odpracuji každy měsíc i klidně o 60 hodin i víc to už nikoho nezajímá.pracovní list souhlasí vždy se smlouvou podle dní.A že mám ve smlouvě že daruji hodiny zaměstnavateli.A když nepodepíšu,tak jsem nepotřebný.Protože musím pracovat za 4 lidi.A když se zeptám.Tak prý mám fixní plat a konec.

  OdpovědětVymazat
 25. Dobrý den,mám na Vás dotaz jestli se mohu s Vámi poradit přesto že nejsem v odborech a Norma obchodní řetězec pravděpodobně žádné odbory nemá.Máme nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu po dvouch směnách od 7 do 20 hod smlouvu mám na 40 hodin týdně . Počítají nám prac dobu pouze 7 a 1/2 hodiny odečítají nám svačinu kterou nedržíme protože není čas argumentují že nás je nedostatek . Pracuje se svátek nesvátek není to placeno mzda zůstává stále stejná . Musím ve státní svátek chodit do práce ??? Každý měsíc inventura kterou nám neplatí a kde zůstáváme od 6 rána třeba do 24 :00 hod a ráno opět na směnu v 6 :00 . Oblastní vedoucí tvrdí že nám přesčasy proplatí do konce roku že tak mluví zákon . Doufám že chápete že se nepodepíši děkuji za odpověd .

  OdpovědětVymazat
 26. Odpověď k dotazu z 19. září 2009

  Z dotazu není docela jasné na jaké pracovní pozici pracujete. Pracovní smlouva, v níž máte určeno, že máte povinnost odpracovat přesčasové hodiny, je postavena mimo zákon. S prací přesčas by dle zákoníku práce nemělo být počítáno předem, něměla by být v žádném případě plánována, a nemůže být běžnou součástí pracovní doby, případně předpokládanou součástí výdělku, jako ve Vašem případě. Prací přesčas je jakákoliv práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou (ne sjednanou) týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Za práci přesčas Vám náleží mzda a příplatek za práci přesčas ve výši 25% nebo placené volno (to již bez příplatku), a to v období nejpozději 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas.
  Máte-li však uzavřenu manažerskou smlouvu, umožňuje novela ZP č. 362/2007 Sb., s účinností od 1. ledna 2008 podle § 114 sjednávat mzdu za předpokládanou práci přesčas určitou paušální částkou. Musí se však respektovat právo zaměstnance na dosaženou mzdu a příplatek za dobu práce přesčas.
  Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rámec 150 hodin ročně jen na základě dohody se zaměstnancem.

  Pro vaše dotazy prosím používejte fórum nezávislých odborů Tesco na adrese:

  http://nezavisleodborytesco.forumczech.com

  Můžete tak jediným dotazem pomoci s odpovědí i ostatním zaměstnancům. Děkujeme

  OdpovědětVymazat
 27. Odpověď k dotazu ze dne 23. září 2009

  U Vašeho dotazu by byla odpověď velmi rozsáhlá a proto odpovím jen stručně, více při zadání dotazu na adrese:

  http://nezavisleodborytesco.forumczech.com

  v sekci poradna.

  Zákoník práce určuje zásadní a jasná pravidla na úseku pracovní doby.
  Délka směny nesmí u nerovnoměrněrozvržené pracovní doby přesáhnout 12 hodin, včetně přestávek tedy 13 hodin. Jinak délka pracovní doby nesmí přesáhnout podle stanovené týdení pracovní doby např. 8 hodin, jako ve vašem případě. Delší směnou by se již jednalo o práci přesčas. Zaměstnavatel také musí dodržet ustanovení § 92 a násl., kdy ZP stanový nepřetržitý odpočinek v týdnu. Laicky řečeno, nesmíte pracovat bez volna déle jak 6 po sobě jdoucích dní a max. 40 hodin týdně bez práce přesčas, či 48 hodin s případnou prací přesčas, za kterou vám přísluší mzda a příplatek za práci přesčas.
  Je nutné dále upozornit, že zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci mezi koncem jedné a začátkem druhé směny nepřetržitý odpočinek v délce minimálně 12 hodin, jež sice může zkrátit na 8 hodin, ale za podmínky, že následující den o tuto zkrácenou dobu odpočinek prodlouží. Například vám první den zkrátí odpočinek na 8 hodin a následující den Vám toto volno mezi směnami musí o délku 4 hodin prodloužit, tedy 12 + 4, celkem volno mezi směnou musí činit nejméně 16 hodin. V opačném případě jedná v rozporu s platnými právními předpisy a doporučují se obrátit na příslušný Oblastní inspektorát práce.
  Každý zaměstnanec má dle zákona nárok na přestávku na jídlo a doddech v délce nejméně 30 minut. Tato přestávka musí být poskytnuta nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce (tedy kdykoli v průběhu púracovní směny), avšak ne na začátku a konci směny. Nemůže-li tuto přestávku poskytnout, musí být tato doba zaměstnanci započtena do pracovní doby, tedy placená.
  Za práci ve svátek Vám přísluší placené volno nebo dosažená mzda a příplatek za práci ve svátek ve výši 100% průměrné mzdy.
  To zda musíte pracovat ve svátek na příkaz zaměstnavatele, lze zjistit pouze z pracovní smlouvy nebo smlouvy kolektivní.
  Práce přesčas Vám musí být proplacena nejpozději v délce 3 měsíců od doby, kdy k práci přesčas došlo.

  Tak asi bleskově. Bližší informace na výše uvedeném webu.

  OdpovědětVymazat
 28. Dobrý den. Pracuji již 5 let v tescu na noční směně, vždy vše bylo v pohodě, až teď nastal problém. Slečna manažerka nám chtěla nařídit dovolenou v lednu nebo v únoru, s tím žeje to nařízeno všude.Nám to ale nedalo a tak jsem zavolala na linku kodexu tesca a tam nám dali za pravdu, že nám to nařídit nemůžou. A tady nastal problém,paní ředitelka s onou slečnou manažerkou za náma přišla s tím, že nás každou postupně buodou po měsíci střídat na denní, aby jsme si vyzkoušeli jak se pracuje na denní směně.Což opravdu nemáme považovat jako trest, ale jako co to máme brát. Na noční směně nás dělá denně dvě až tři denně a paní ředitelka chce aby jsme měli rozdělené uličky ohledně záruk, což je při tomto počtu a množství práce neúnosné, ale to by nebyl ten hlavní problém, ona paní ředitelka chce, aby každý kdo za určitou uličku ručí, nesl odpovědnost a to takovou, že když najde první prošlou věc tak dotyčnému dá vytýkací dopis(ona tomu říká písemné oznámení)a do tří měsíců jak ve stejné uličce najde byť jednu prošlou sušenku bude vyhazov. A teď mi řekněte, když do tý uličky chodí i jiní zaměstnanci cokoliv dělat a to i na denní směně, jak mám za tuto uličku ručit.Pod pohrůžkou výpovědi. Mou uličku si třeba vzala na starost ona slečna manažerka, co jsem jí odmítla onu dovolenu(kontroluje alespoň dvakrát týdně jak dobře to dělám). Děkuji za vaši reakci

  OdpovědětVymazat