Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 25. dubna 2009

Problém s náhradou v nemocenské není jen v dopravě

...
Byly to právě odbory dopraváků, které se ozvaly jako první a jediní s problémem vyplácení náhrady mzdy v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Problém se netýká pouze pracovníků v dopravě, ale i v obchodě. Zejména u nadnárodních gigantů. Tesco stanovuje u většiny provozních zaměstnanců nerovnoměrně rozvženou pracovní dobu, stejně jako spousta dalších. Problém náhrady mzdy je zde tedy úplně stejný. Páni poslanci i MPSV v tomto případě pozbylo rozumu a moc nad zákonem nepřemýšlelo, jako nad většinou z nich. Nelze jinak než s "dopravákama" souhlasit a plně je podpořit. K případné stávce se připojí i odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. Tento zákon považujeme za zákon, který výrazně poškozuje (diskriminuje) zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Žádné komentáře:

Okomentovat