Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 29. dubna 2009

Jednání s Evropským Parlamentem nevedla k posílení ochrany zaměstnanců

....
Ani závěrečné jednání mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU, zastupovanými českým předsednictvím, které se konalo 27. dubna, nepřineslo dohodu na zlepšení ochrany zaměstnanců. Navzdory pěti letům usilovných jednání o revizi Směrnice o pracovní době, která někdy trvala i do časných ranních hodin, i nadále zůstane v platnosti stávající předpis.

„Na výsledek jednání měly nepochybně vliv blížící se volby do Evropského parlamentu. Poslanci v této době nebyli ochotni přistoupit na dohodu, která by ovšem zlepšila situaci zaměstnanců a zároveň vedla k pružnějšímu pracovnímu trhu. Ten Evropa potřebuje v době hospodářského útlumu,“ říká vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, který v jednáních s europoslanci zastupoval členské státy.

Návrh revize směrnice, který byl pro europoslance nepřijatelný, by býval jednoznačně zlepšil stávající situaci. V členských státech, které uplatňují takzvaný opt-out, umožňuje nynější legislativa například pracovat až 78 hodin týdně. Rada navrhovala snížit stávající limit maximální týdenní pracovní doby na 60-65 hodin, ale EP to fakticky odmítl.

Opt-out, tedy výjimku z maximální délky pracovní doby, která existuje ve stávající směrnici z roku 1993, dnes využívá 15 z 27 členských států EU. Řeší tím situaci v sektorech s pravidelným výkonem pracovní pohotovosti (například ve zdravotnictví nebo v požární ochraně). Europarlament ji ale chtěl úplně zrušit. „Parlament vsadil na ideologii a odmítl vzít v úvahu politickou a ekonomickou realitu,“ řekl Nečas.

Kvůli neústupnosti europoslanců se podle Nečase z opt-outu stane místo výjimky pravidlo. Po neúspěchu jednání o novele směrnice se počet zemí, které používají opt-out, v blízké budoucnosti rozšíří. Budou tak řešit nedostatek pracovníků a složitou situaci v sektorech s pracovní pohotovostí. „Čím větší bude počet zemí, které používají opt-out, tím obtížnější bude tuto výjimku v budoucnu zrušit,“ řekl Nečas.

České předsednictví vynaložilo od ledna obrovské úsilí, aby dosáhlo kompromisu s EP. Nabídlo jménem členských států poslancům velké množství ústupků. Uspořádalo velmi neobvyklé tříkolové smírčí řízení, řadu neformálních trialogů, a přesto EP neustoupil ze své pozice. „Pokud parlament skutečně chtěl zlepšit situaci zaměstnanců, měl přijmout návrhy Rady,“ řekl vicepremiér Nečas.

Poslední šancí na dohodu byl vyvážený kompromisní návrh, který předložila Evropská komise během posledního jednání v noci na úterý. České předsednictví bylo jménem členských států ochotné o tomto návrhu jednat. Parlament však dal hlasovat mezi členy své delegace a následně další jednání odmítl.

Zdroj: MPSV

Žádné komentáře:

Okomentovat