Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 30. září 2008

Rada odborové organizace ani stávající členové Koordinačního výboru neschválili „Pracovní řád“

     Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. a stávající zástupci Koordinačního výboru na svém společném zasedání, které se konalo v souvislosti s projednáváním Pracovního řádu Tesco Stores ČR a.s. odmítli schválení tohoto dokumentu, který již podepsali zástupci odborových organizací při OSPO.
     Zástupci zaměstnanců shledali v tomto dokumentu závazném pro všechny zaměstnance některé chyby a nedostatky konsultované již při jeho projednávání v lednu. Zejména v oblasti zákonných přestávek na jídlo a oddech. Zástupcům chybí řada dokumentů, na které se pracovní řád odkazuje, jako etický kodex, protikorupční předpisy, katalog pracovního oblečení, interní pravidla pro nepřiměřený dar.
    Pracovní řád bude projednán bezprostředně znovu po úpravě ze strany společnosti.


Žádné komentáře:

Okomentovat