Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 30. září 2008

Nová úprava pracovních úvazků

     V současné době dochází na většině provozních jednotek společnosti Tesco Stores ČR a.s. k úpravě pracovních úvazků a pracovní doby, které se upravují v souladu s platným ustanovením zákoníku práce. U zaměstnanců, kteří měli doposud přepočtenou mzdu ze 40ti hodinového úvazku by zpravidla nemělo k žádné změně dojít, nepracují-li ve třísměnném či dvousměnném provozu. Jejich úvazky jsou zpravidla stanoveny již v souladu se zákoníkem práce. Avšak může jim být nabídnut plný úvazek na 8 hodin (40 hodin týdně), čímž by došlo k navýšení jejich mzdy.
     
     Změna by se měla dotknout především pokladních na hypermarketech, kde měli doposud většinou nesprávně uváděný stanovený úvazek 37,5 hodiny namísto 40 hodin. Zde by mělo dojít k úpravě, a zároveň ke zvýšení úvazku, aby nebyla krácena zaměstnancům mzda. 
     
     U zaměstnanců, kteří mají přepočtenu mzdu na 37,5 hodiny a pracují ve třísměnném či dvousměnném provozu naopak dojde k úpravě mzdy, a to k navýšení.
     
     Jen pro vysvětlenou sdělujeme, že se nejedná o žádnou akci ze strany odborů, ale o postup ze strany zaměstnavatele, aby se dostal do souladu se zákoníkem práce. Naopak odbory již při podpisu Kolektivní smlouvy v červnu roku 2007 upozorňovaly na špatně stanovené úvazky zaměstnanců a na jejich rozpor se zákoníkem práce. 
     
     Žádná úprava nesmí mít bez souhlasu zaměstnance dopad na snížení mzdy. Každému takovémuto zaměstnanci, jehož se změna týká a úpravou by mělo dojít ke snížení mzdy, musí být nabídnuta možnost změny sjednaného úvazku na 40 hodin týdně.
     
     Tvrzení manažerů lidských zdrojů, že toto navrhly odbory, se nezakládá na pravdě a jedná se pouze o zbavení se odpovědnosti za způsobenou chybu v pracovních smlouvách.


1 komentář:

  1. Vždyť to tak bylo vždycky....když dojednáme přidávání tak Tesku záleží jen a jen na zaměstnancích a o odborech ani zmínka....
    a pak si najednou všechno dopropočítávají dělají chyby a šup můžou za to odbory...proč to tak je a u toho přidávání není zmínka odborů?špatná práce odborů?

    OdpovědětSmazat