Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 6. února 2012

29. únor bude Evropským dnem odborového hnutí

Vzhledem ke zhoršující se hospodářské a sociální situaci a při neustále tvrdších úsporných opatřeních, se kterými přicházejí politici jako s jediným řešením krize, vyzvala Evropská odborová konfederace (EOK/ETUC) v předvečer zasedání Evropské rady občany EU k protestní akci. Odbory se zmobilizují napříč celou Evropou, aby podpořily své požadavky v podobě nových pracovních míst a sociální spravedlnosti. Den evropského odborového hnutí je naplánován na 29. února. Evropské národní odborové organizace zorganizují různé akce ve svých zemích, aby upozornily na závažnost situace. Pracovní místa a sociální spravedlnost již nemohou být oddělovány od evropské agendy.

„Evropské odbory mobilizují, aby veřejně řekly - už toho bylo dost. Úsporná opatření nejsou jedinou odpovědí na krizi. Naopak způsobují ohromnou sociální škodu. Navrhovaná mezinárodní dohoda, která byla projednávána 29. ledna na summitu Evropské unie v Belgii, dále podpořila škrty a úspory. Jejím jediným cílem je snížení deficitů jak to jen jde, bez ohledu na sociální dopady na občany. Evropa si nemůže dovolit pokračovat v zavádění opatření, která nefungují, která potápějí státy hlouběji do recese a ochuzují stále více lidí.
Z pohledu odborového hnutí musí nová dohoda zahrnovat silný sociální rozměr. Vyrovnané rozpočty jsou potřebné, ale úspory samy o sobě jen zvyšují nerovnosti. Správnou volbou je stimulace ekonomiky přes investice,“ řekla generální tajemnice ETUC, Bernadette Ségol:
Nová smlouva neřeší klíčový problém eurozóny, kterým je absence instituce, která by měla dostatek likvidity, aby zastavila útoky na dluhopisové trhy jednotlivých členských zemí. Na rozdíl od bank vlády nemají svého věřitele poslední instance, který by zastavil iracionální stádní chování finančních trhů.
Evropská odborová konfederace (EOK) sdružuje 82 národních organizací z 36 evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací. Členy EOK jsou organizace ze zemí Evropské unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ze zemí, které se připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy 60 milionů členů. ČMKOS je řádným členem EOK od prosince 1995.

EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je sociálním partnerem na evropské úrovni; EOK je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a ESVO za jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.

Hlavním cílem EOK je prosazování evropského sociálního modelu, rozvoj sjednocené mírové a stabilní Evropy, kde pracující i jejich rodiny mohou plně požívat lidských a občanských práv a žít na vysoké úrovni. Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou pro EOK kolektivní vyjednávání, sociální dialog a dobré pracovní podmínky, které jsou základem pro zavádění inovací, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě. EOK se účastní vypracovávání hospodářské a sociální politiky na nejvyšší úrovni  EU.
Autor: převzato z e-sondy.cz/aktualne

Žádné komentáře:

Okomentovat