Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 2. května 2010

Rada NOT bude jednat mimořádně o kolektivním vyjednávání


...

Zástupci Nezávislých odborů Tesco rozhodli v návaznosti na postup a jednání zaměstnavatele v minulých dnech o přerušení vyjednávání nové kolektivní smlouvy. Ta současná platí do 30. 6. 2010. O krizové situaci v kolektivním vyjednávání, případném postupu a podmínkách dalšího možného pokračování v přerušených jednáních o uzavření kolektivní smlouvy rozhodne Rada Nezávislých odborů Tesco 11. května na mimořádném jednání v Pardubicích.

Mimo jiné bude jednat o návrzích jednotlivých částí kolektivní smlouvy. Měla by být stanovena pravidla dalších možných jednání a záruka, aby nová kolektivní smlouva nahradila zejména pravidla či text jejích sporných ujednání, zaručila spravedlivé odměňování a zajistila, plnění práv a nároků z kolektivní smlouvy v plném rozsahu a termínech dle vzájemného ujednání smluvních stran. Musí být srozumitelná všem a bez možnosti dvojího výkladu. Případná výkladová pravidla stanovovat vždy přílohou k dotčenému ujednání KS v součinnosti a dohodě s odbory, ne jednostranným závazným výkladem zaměstnavatele. Ujednání kolektivní smlouvy musí zaručit, že zaměstnancům nebudou ukládány další povinnosti formou interních předpisů a nařízení, než stanovila kolektivní smlouva, zákoník práce nebo pracovní řád. Bezpodmínečná je i změna pracovního řádu.

-NOT-

4 komentáře:

 1. Pracuji na malém formátu v Praze jako vedoucí. Moje pracovní smlouva je na 38,75 hod. týdně . Tj. 7,75 +0,5hod.oběd denně. Provozní(ne prodejní) doba obchodu je od 05,30 do 22,30 což je 17 hod. denně , pracujeme na 2 směny. Pokud sečtu hodiny 8,15+8,15=16,5 hod. Už nyní tu nesedí 0,5 hod. (pracujeme zadarmo )dalších 0,5 hod – dáváme při předání směny (přepočítání všech drobných v trezoru , předání obchodu ,spočítat pokladní, info co je třeba dodělat, co prochází atd….), ono opravdu nelze hodit klíč na stůl a říct jdu domu. Když to spočítám za měsíc je to nejméně 21 hod. které nemám zaplaceno což jsou skoro 3 směny. Takto je to nastaveno na všech prodejnách s provozní dobou 5,30-22,30 v Praze. Hodiny nikdo nezaplatí a ani není možnost je čerpat jako náhradní volno. Pomůžou odbory? PS obdobně jsou na tom prodavačky, i jim je třeba pomoct

  OdpovědětVymazat
 2. Děkujeme za připomínku. O problematice pracovní doby na malých formátech jsme již byli informování. Rozhodně se neztotožňujeme s postupem zaměstnavatele, kdy dochází k poškozování zaměstnance a nebudeme takové postupy tolerovat.
  Náprava by měla být součástí textu kolektivní smlouvy, popřípadě bude řešeno inspektoráty práce.
  Děkujeme za připomínku. O způsobu řešení Vás budeme informovat

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud bych mohla ještě jednu připomínku a to jsou volné SO+NE, na malých formátech prakticky nejsou, zejména opět vedoucí mají volno celý víkend opravdu sporadicky , ja sama jsem měla třeba až po 2,5 měsíci , s tím že jsem v pátek končila v 22,30 a v pondělí nastupovala v 5,30.Většinou máme pouze v týdnu 1 den volna (např. UT a ČT) s tím, že končíme odpolední a začínáme ráno. V takto rozkouskovaném a nejkratším volnu si neodpočinem.Zejména mamky, co mají děti školou povinné nebo ti co mají nemocné staré rodiče kdesi v tramtárii trpí.Zahrňte do kolektivní smlouvy nárok na volné víkendy 2x za měsíc, tak jak to mají v jiných řetězcích.Malé formáty nejsou tak průhledné jako hypry. Zase se sundavali hodiny na prodejně a to je před dovolenýma. Proč si ti nahoře nezkusí jeden týden pracovat na směně se 2 prodavači, z toho bývá jeden brigádník, postavit promo, být na pokladně, péct v pekárně, sekvence, doplňovat, příjem,bez jakýchkoliv pomůcek, vždyť na prodejnách nejsou ani rudly vše se tahá v ruce nebo klecích, nesmyslné reporty a ještě dělat hajzlbábu.

  OdpovědětVymazat
 4. Můžeme Vás ujistit, že návrh nové kolektivní smlouvy počítá ve svém textu i s podmínkou rozvržení směn tak, aby měl zaměstnanec vždy jednou v rámci 14ti dnů vždy volnou alespoň jednou sobotu a neděli. Co vymyslí centrála, to opravdu nevíme, na zaměstnanci jim vidno vůbec nezáleží... oni v tom provozu bohužel nejsou.

  OdpovědětVymazat