Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 26. února 2010

Návrh nové kolektivní smlouvy jde do finále.

...

Blíží se konec platnosti současné kolektivní smlouvy Tesco, která končí k 30. 6. 2010. Nezávislé odbory Tesco společně dokončují v současné době kompletní návrh kolektivní smlouvy nové, která by se měla stát základním nástrojem každého zaměstnance společnosti.

Odbory ve svém návrhu vycházejí především ze skutečnosti, že ne každý zaměstnanec zná svá práva, která mu plynou ze samotného zákoníku práce, díky jeho neznalosti, a tak do nové kolektivní smlouvy zahrnují nově i nejzákladnější ustanovení zákoníku práce, jenž by měl každý zaměstnanec znát. Kolektivní smlouva by se tak mohla stát významným dokumentem především pro zaměstnance samotné. Text kolektivní smlouvy by měl být zejména srozumitelný a jasný pro všechny, bez možnosti dvojího výkladu.

V návrhu se objevuje spousta nových ustanovení, která stanovují jasná pravidla a podmínky. Musí zamezit především zneužívání zaměstnanců samotných, jako levného nástroje pro vytváření zisku. Snahou odborů je zejména spravedlivé a rovné odměňování a zamezení krátkých úvazků pokud o ně sám zaměstnanec nepožádá a zamezení tzv. „multiskillu“ jako neoprávněně nařízeného příkazu zaměstnavatele.

Návrh také počítá s novým ustanovením pravidel o dovolené a kategorizace prací, kdy popis práce zaměstnance se musí shodovat se sjednaným druhem práce v pracovních smlouvách zaměstnanců. Jednotlivé popisy práce by měly být součástí přílohy katalogu pracovních funkcí, který je nedílnou přílohou kolektivní smlouvy, aby nedošlo k rozporuplnému požadavku zaměstnavatele na výkon práce, který se sjednaným druhem práce nesouvisí.

Nejsou opomenuty ani návrhy dotýkající se mzdové oblasti, ať jsou to podmínky a pravidla pro stanovení ročního růstu mezd nebo různé zaměstnanecké benefity. Návrh počítá i se zpětným zavedením pevného hodinového příplatku za práci v sobotu a neděli nebo příplatkem za výpomoc, do něhož by měl být započten i již zmiňovaný „multiskill“.

Zdroj: NOT

3 komentáře:

  1. Příplatek za multiskill je diskriminující pro ty co na pokladny nemůžou a přitom dělají celý den na 120%.Jsou to lahůdkáři, pekaři, hlavní pokladna a pokladní samotní.

    OdpovědětSmazat
  2. Oni by se odboráři možná měli zamyslet nad sebou k čemu tam jsou.Pořád jenom slibují, že se něco změní a se máme přidat do odborů ale nikde nic.. jenom mají večírky a drazé proplacené cesty do Prahy na centrálu.K čemu ty odboráři tam vlastně jsou? Co mají za úkol? proč sami nic neřeší?

    OdpovědětSmazat
  3. Nejsem v odborech, ale proti tomuhle se ohradím a odpovím vám: Proč? Protože je jich málo a nemají tak dostatečně silnou pozici k vyjednávání a k prosazení svých požadavků. Také nezapomínejte, že za benefity jako Family Shopping Days, stravenky, Eurest, rekondiční volna a další Tesco výhody vděčíte právě jim. Oni tohle pro vás tvrdě vyjednali ! Buďme rádi, že se v téhle firmě najde vůbec někdo, kdo je ochoten za těchto podmínek bojovat za práva ostatních zaměstnanců.

    OdpovědětSmazat