Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 6. prosince 2012

Dovolenou v lednu a únoru? Jen v dohodě a se souhlasem zaměstnance.


Znovu se nám pomalu blíží nový rok a s ním tradičně nižší potřeba práce začátkem roku a také tradiční tvrzení o povinnosti vybrat si v lednu a únoru nejméně 3 dny dovolené. Tak to alespoň tvrdí velká část vedoucích pracovníků a personalistů či ředitelů provozních jednotek. Povinnost se však nezakládá na pravdě a jde pouze a jen o neschopnost se se zaměstnancem na čerpání dovolené dohodnout. Příkaz je prostě jednodušší, to však vypovídá mnohé o firemní kultuře, etickém kodexu i situaci na dané provozovně, kterou je potřeba změnit a napravit.

Pro počátek příštího roku je třeba, aby dle vzájemné dohody zástupců zaměstnanců s vedením společnosti personalisté nejprve připravili předběžný (provizorní) plán dovolené pro 1 čtvrtletí roku 2013 (leden až březen) před celoročním rozvrhem čerpání dovolené, a případně do něj naplánovali dovolenou, na které se se zaměstnanci dobrovolně v tomto období dohodnou, nikoli dovolenou přikáží či nařídí. Zaměstnanec není povinen na tuto nucenou dovolenou přistoupit.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká zaměstnanci až po odpracování 60 dnů v kalendářním roce u zaměstnavatele (tedy až cca v březnu 2013). Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na kolik dovolené má v kalendářním roce nárok. Přepočítává se podle průměru délky směn v roce a týdnu, např.:

zaměstnanec s průměrnou směnou 8 hodin; 20 pracovních dnů dovolené po 8 hodinách
(případně 7 1/2 nebo 7 3/4, dle úvazku; 20 pracovních dnů dovolené po 7 1/2 nebo 7 3/4, dle úvazku)
zaměstnanec s průměrnou směnou 12 hodin; 14 pracovních dnů dovolené po 12 hodinách
zaměstnanec s průměrnou směnou 9,5 hodiny; 16 pracovních dnů dovolené po 9,5 hodinách

Nárok na poměrnou část dovolené vzniká zaměstnanci za každý celý kalendářní měsíc u zaměstnavatele ve výši 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Se stanovením nároku zaměstnance na dovolenou v daném kalendářním roce (případně s přepočtem), Vás musí zaměstnavatel seznámit ještě před stanovením plánu dovolených a samotným čerpáním dovolené.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace (příslušné) tak, aby mohla být dovolená vyčerpána zpravidla v celku a do konce kalendářního roku. Přitom je nutno přihlížet nejen k oprávněným zájmům zaměstnavatele, ale i zaměstnance (např. čerpání dovolené v době prázdnin dítěte, rodinná dovolená apod.). Není nikde stanoveno, že dovolená musí být čerpána do 31. 10. a nelze čerpat dovolenou v listopadu či prosinci, zákon stanoví, že dovolená se čerpá do konce kalendářního roku.

Nečerpá-li zaměstnanec dovolenou v celku, ale v jednotlivých částech, musí alespoň jedna její část činit nejméně 2 týdny v celku (týden dovolené = 5 pracovních dnů + volný víkend). Základní výměra dovolené činí 4 týdny, přitom týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, to znamená, že čerpáte-li týden dovolené, vždy půjde o 5 pracovních dnů dovolené a k tomu spojeno dále se dvěma volnými dny, aby byla splněna základní podmínka týdne dovolené (7 kalendářních dnů).

Čerpání dovolené se nařizuje písemnou formou, a to nejpozději 2 týdny před čerpáním dovolené, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem, a naopak, nedohodnou jinak.

Zaměstnavatel Vám sice může nařídit čerpání dovolené, i když jste doposud nesplnili podmínku pro vznik práva dovolené za kalendářní rok (tj. odpracování 60 dnů), avšak za podmínky, že má vypracovaný písemný rozvrh čerpání dovolené, se kterým byl vysloven předchozí souhlas příslušné odborové organizace, a jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru. Vzhledem k letošnímu rozsáhlému hromadnému propouštění, nelze tuto podmínku však považovat za reálnou.

Je tedy pouze na vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, zda má zaměstnanec zájem v tomto období dovolenou čerpat, či nikoli. Žádnému ze zaměstnanců nesmí být dovolená v tomto období nařízena.

Bude-li Vám dovolená nařízena, nucena apod., a nepůjde zásadně o vzájemnou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neprodleně informujte Linku ochrany zájmů nebo poradnu NOT. Vždy je třeba uvést provozovnu, které se daný problém týká

Kontakt na linku ochrany zájmů Tesco:
Telefon:        +420 800 114 477 (ZDARMA)
Operátor:      v pracovních dnech 9:00 – 16:00 hod.
Záznamník:    od 16.00 do 9.00 a ve dnech pracovního klidu
E-mail:          linka_ochrany@tesco-europe.com

Kontakt na linku poradny NOT:
Telefon:        +420 720287561; +420 724140336
Operátor:      v pracovních dnech 9:00 – 19:00 hod., v sobotu a neděli 10:00 – 16:00 hod.
E-mail:          poradna@cz-not.eu

16 komentářů:

 1. Dobrý den, jsem velice ráda, že jsem našla tyto stránky. Chtěla jsem se zeptat, co můžu dělat proti tomu, když jsem dostala harmonogram na leden v němž byly napsané i dva dny dovolené. Manažerka tvrdí, že si musíme vybrat do konce února 2,5 dne, že to je nařízení. A ještě dotaz, může mě rozvrhnout i RV nebo mě ho nemůže jen tak napsat do nějakého měsíce? Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den,

  pokud s dovolenou nesouhlasíte, podejte oficiální stížnost, pokud se samozřejmě nedohodnete s personální manažerkou na dobrovolném čerpání dovolené, ve které uveďte, že Vám byla dovolená nařízena a kým. Zaměstnavatel nemá k dnešnímu dni schváleny plány dovolených, které jsou zásadní podmínkou pro možné nařízení dovolené zaměstnanci. Dále Vám ani doposud nárok na dovolenou za kalendářní rok nevznikl (jak uvedeno výše, podmínka 60 dnů nebyla splněna, stejně tak nevznikl ani nárok na 1/12 dovolené (1,5 dne), který vznikne až po odpracování 21 pracovních dnů (tedy v únoru). Obraťte se případně i na linku ochrany zájmů (doporučujeme souběžně s oficiální stížností na poradnu). Je třeba, aby do splnění podmínek se zaměstnavatel se zaměstnancem na dovolené zásadně pouze dohodl, nikoli dovolenou nařídil. To byla také podmínka pro předběžné schválení plánu dovolené pro 1Q nikoli pro celý rok.
  V žádném případě nemá zaměstnavatel právo rozvrhnout Vám rekondiční volno nebo Vám jej nařídit, to může na základě podmínek stanovených kolektivní smlouvou určit pouze zaměstnanec sám. Jednání zaměstnavatele by bylo v tomto případě v rozporu s pracovněprávními předpisy.
  Na základě Vašeho podnětu proto zařazujeme i nový příspěvek týkající se rekondičního volna a bonusu.

  Hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,to se lehce řekne,ale hůř udělá.U nás je to každý rok stejné,prostě si dovolenou vezmeš,ať se Ti to hodí nebo nehodí a pokud se Ti to nelíbí,tak navštiv personální oddělení - za dveřmi čeká na Tvé místo dalších sto lidí.Takže babo raď,buď nastoupím dovolenou,nebo budu mít dovolenou na pracáku :-(

   Vymazat
 3. Ještě doplňujeme, že máte-li převedený zůstatek dovolené z předchozího kalendářního roku, má pak zaměstnavatel právo Vám nařídit tento převedený zůstatek dovolené z minulého roku čerpat. Nařízené čerpání dovolené musí zaměstnavatel určit písemnou formou nejméně 14 dnů předem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také nám také nařídili vybrat 2 a půl dovolené do konce února. Harmonogram jsem nepodepsal s tím, že s ním nesouhlasím. Nyní se čeká, jestli dovolenou nastoupím nebo ne a až pak se to prý bude řešit, personální manažerka s tím nechce mít nic společného, vedoucí také ne a bylo mi řečeno, že by mě mohli vyhodit, pokud nenastoupím na dovolenou. Psal jsem mailem odborům, odpověděli, že to budou řesit, na lince ochrany zájmů se mi neráčili ani odpovědět. Neřeší se nic, problém zůstává dál.

   Vymazat
  2. Dobrý den,

   odpověď linky ochrany zájmů, kterou jste obdržel, je v rozporu s kogentním (nařizujícím) ustanovením § 217 odst. 1 zákoníku práce v platném znění, který nařizuje, že zaměstnavatel je povinen určit čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace. Jinou možnost zákoník práce nepřipouští.

   Nelze ani souhlasit s dalšími částmi odpovědi. Ano, dovolenou sice určí zaměstnavatel, avšak musí přihlédnout nejen k oprávněným zájmům zaměstnavatele, ale především k oprávněným zájmům zaměstnance (např. prázdniny dětí zaměstnanců, rodiny apod.). Nelze ani považovat za poměrnou část nařízení čerpání dovolené v délce 2,5 dne, jelikož dovolená se čerpá zpravidla v týdnech, max. lze pochopit i čerpání v celých dnech na žádost zaměstnance. Věcným záměrem zákona je v tomto případě skutečnost, že týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů (tj. 5 pracovních dnů dovolené spojené s volným víkendem). V uvedeném případě by zaměstnavatel úmyslně obcházel smysl a ustanovení zákona o dovolené.

   Není pravdou, že termíny uvedené v rozvrhu čerpání jsou pouze orientační, neboť jak vyplývá již ze samotného ust. § 217 odst. 1 (citovaného výše), dovolená se určuje podle tohoto rozvrhu čerpání dovolené. Možnost změny termínu pak je možná pouze na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem či naopak. Nelze tak tedy učinit pouze na základě vůle jedné či druhé strany.

   Základním pravidlem pro povolení vypracovat plány dovolené pro období leden a únor 2013, namísto celoročního plánu dovolené, který musí zaměstnavatel zpracovat nejpozději do 28. 2., bylo dohodou mezi odbory a zaměstnavatelem stanovení podmínky, že dovolená v měsících leden a únor 2013, s ohledem na ust. § 212 zákoníku práce, nebude zaměstnancům nařizována, ale na čerpání dovolené se musí se zaměstnancem výhradně dohodnout!

   Vymazat
 4. Velmi Vám děkuji za odpověď. Pokusím se s manažerkou dohodnout, pokud to nepůjde budu to řešit přes linku ochrany zájmů. Hezký zbytek dne.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobry den mam dotaz.Melajsem nemocenskou a zustalo mpo skraceni5 dnu stare dovolene,kterou jsem si naplanovala hned po novem roce al manazerka mi ji zkratila adala mi pouze 3dny takze se musim z dovolene vratit uz v patek 5.ledna myslela jsem ze mi da i vikend.Da se stim neco delat?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, samozřejmě dovolená z předchozího roku se čerpá přednostně, a to tak, aby byla vyčerpána celá. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel v mnoha případech nutí zaměstnance vyčerpat si 3 dny nové dovolené, měla by jste zcela vyčerpat nejprve dovolenou z roku 2012. To že Vám byla zkrácena, však svědčí pouze o chápání nadřízeného, který se zřejmě řídil tím, že zaměstnavatel chce čerpání dovolené 3 dny.
   Ve vašem případě však pro ujaasnění a vyřízení je třeba se obrátit buď na diskusní stránky, které jsou tomu určeny nebo na poradnu NOT

   http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/

   not.poradna@gmail.com

   Vymazat
 6. Dobrý den,
  nevím, zda jste dovolenou v délce 5 dnů měla již plánovánu v harmonogramu. Pakliže by tomu tak bylo, neměla právo Vám vedoucí dovolenou krátit, a s touto dovolenou je nutné mít spojené ještě další 2 nepracovní dny, neboť zákon hovoří o dovolené v týdnech a týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Pokud Vám dovolenou změnila v rámci již naplánovaného harmonogramu, pak je nutná ke změně tohoto harmonogramu dohoda obou stran, tedy i zaměstnance. Zaměstnavatel nemá právo a nesmí Vám jednostranně změnit již podepsaný harmonogram (viz. zákoník práce a kolektivní smlouva).
  Pakliže Vám byla zkrácena dovolená, která doposud nebyla v harmonogramu rozplánována, i tak to lze považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy i za obcházení zákona. Zaměstnavatel je povinen Vám dovolenou rozplánovat tak, aby byla vyčerpána do konce roku, a brání-li tomu překážky na straně zaměstnance, pak bezprostředně po Vašem návratu do práce. Vzhledem ke skutečnosti, že má zaměstnavatel zájem se v měsících leden a únor dohodnout (podotýkám výslovně dohodnout, nikoli nařídit!!!) na čerpání nové dovolené zaměstnanců, pak zde není žádný oprávněný vážný provozní důvod, pro který by Vám neumožnil vyčerpat v plném rozsahu dovolenou z roku 2012.
  Pokud budete mít s čerpáním převedené dovolené v celém rozsahu 5 dnů + 2 nepracovních dnů problém, neprodleně nám to sdělte na adresu not.poradna@gmail.com, je třeba zde uvést jméno a provozovnu, abychom mohli neprodleně zjednat nápravu prostřednictvím vedení společnosti Tesco.

  Hezký den

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den chtěla jsem se zeptat vedoucí mě poslala na jinou prodejnu na noční směnu s tím že to budu mít zaplacené ale to se zatím nestalo taky to neni nikde v evideci,že jsem tam byla už je to 3 měsíce a stále nic říká že se udajně nemůže dovolat na podnik dá se s tím něco dělat.Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   Váš dotaz nespadá do tohoto tématu. A tyto stránky nejsou určeny diskusi mimo uvedené téma nebo problém, o kterém se píše, tedy DOVOLENÁ a její nařizování.

   K diskusi a otázkám na jiné téma jsou určeny stránky

   http://nezavisleodborytesco.forumczech.com

   Zde můžete pokládat různé dotazy i jen tak sama se zapojit do diskusí apod. Můžete diskutovat v různých tématech, které jsou předepsány, případně vytvořit nové diskusní vlákno.

   Děkujeme

   Vymazat
 8. DOBRÝ DEN , TAKÉ JSEM ODMÍTLA DOVOLENOU BĚHEM LEDNA A ÚNORA. A ODPOVĚĎ NA SEBE NENECHALA DLOUHO ČEKAT, ZA ODMĚNU(PRACUJI JIŽ 5 LET JENOM NA NOČNÍ SMĚNĚ A TO I Z DŮVODU ABYCH PŘES DEN ZAOPATŘILA DÍTĚ, JELIKOŽ MŮJ MANŽEL JE PRACOVNĚ VYTÍŽEN PŘES CELÝ DEN A TO I ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ) MUSÍM NA CELÝ MĚSÍC NA DENNÍ SMĚNY( TŘEBA OD TŘÍ OD RÁNA DO DVOU ODPOLEDNE, NEBO OD DVANÁCTI V POLEDNE DO DESETI CO VEČERA)HEZKÉ SMĚNY, ŽE: ALE NEMÁM TO BRÁT JAKO TREST, ALE JAKO PŘÍLEŽITOST, VIDĚT JAK SE MAKÁ PŘES DEN, JELIKOŽ NA NOČNÍ NIC NEDĚLÁME. A JISTÝ PAN MANAŽER A MANAŽERKA NÁM VZKÁZALA, ŽE KDYŽ NEPŮJDU, TAK TO BUDE ZKOUŠET , TAK DLOUHO AŽ DÁM SAMA VÝPOVĚĎ.MŮŽETE MI PROSÍM NA TOTO DÁT ODPOVĚĎ CO SI O TOMTO MYSLÍTE? DĚKUJI

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No jak tak to sleduji, tak veškeré stížnosti a otázky zaměstnanců jsou vám stejně šuma fuk. A jede se dál, protože na žádném tescu se stejnš nic řešit nebude

   Vymazat
  2. Hledám pomoc pro sebe a své kolegyně. Cca před půlrokem jsme dostali novou mng. /účitelku z MŠ/, bez jakýchkoliv zkušeností. Za půl roku na našem HM neumí nic ze své nebo naší práce, jen intrikuje.Problémů stále přibývá. Porada s vedením nepomohla, stížnosti od zaměstnanců přibývájí.Máme šanci uspět, nebo raději odejít? Ale pokud moudřejší ustoupí, kdo zůstane? Předem děkujeme za odpověď.

   Vymazat
 9. Dobrý den chci se zeptat jak je to s plánováním a proplácením směn o svátcích,konkrétně jde o velikonoční pondělí,měla bych mít plánovanou směnu,ale jelikož je svátek tak je směna přesunata na jiný den aby nebyla proplacena?

  OdpovědětVymazat