Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 22. září 2011

Odbory vyjednaly loni nejvyšší růst mezd v EU

České odbory vyjednaly v loňském roce zaměstnancům vyšší nárůsty mezd, než se to podařilo jejich kolegům v nejvyspělejších zemích Evropské unie. Tvrdí to zpráva evropského úřadu Eurofound, podle které stouply reálné mzdy, které dojednali čeští odboráři se zaměstnavateli, o 1,9 %, což je nejvíce ze zemí, jejichž data úřad srovnává.

 

Na rozdíl od zemí jako je Německo, Velké Británie a Francie, české mzdy dojednané odbory v kolektivním vyjednávání pokrývají maximálně třetinu všech zaměstnanců. Česká data proto lze těžko srovnávat s ekonomicky vyspělými zeměmi. Například v Německu je role i zastoupení odborů celkově silnější, některé země navíc data neposkytly. Jak tvrdí sami autoři studie, srovnávání zemí napříč EU by mělo být prováděno jen „velmi opatrně“, protože v každém státu se podmínky liší. „Smyslem zprávy je spíše sledovat vývoj v čase,“ řekl mluvčí Eurofoundu Mans Martensson. A tady je trend zcela jasný – výrazný pokles tempa růstu mezd ve všech evropských zemích s výjimkou Malty.

V případě Česka bylo meziroční zpomalení růstu reálných mezd velmi výrazné – ze čtyř na 1,9 procenta. V jiných zemích mzdy dokonce klesaly – například ve Velké Británii o 1,5 %, v Belgii o 1,3 procenta.
Data z Eurofoundu částečně potvrzují i čísla Českého statistického úřadu (ČSÚ). Celkový nárůst reálných mezd byl loni v Česku podle ČSÚ jen 0,4 procenta. Za toto nízké číslo mohou vládní škrty platů ve státní sféře, které celkové mzdy a platy ponižovaly. V podnikatelské sféře rostly reálné mzdy o jedno procento.
Podle statistiky vydělávali v Česku v roce 2009 muži v průměru asi o čtvrtinu více než ženy. To je nejvíce v EU a vysoko nad unijním průměrem, který byl asi 17 procent.

Žádné komentáře:

Okomentovat