Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 20. dubna 2010

Stanovisko a výzva Nezávislých odborů Tesco k informacím poskytnutým zaměstnancům vedením společnosti Tesco v souvislosti s kolektivním vyjednáváním

...

Nezávislé odbory Tesco vyzývají zaměstnavatele společnosti Tesco Stores ČR a.s., aby nešířil mezi zaměstnance nepravdivé, zavádějící a bezpředmětné informace v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, zejména skutečnost, že zaměstnavatel předložil prvotní návrh textu kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel do dnešního dne nepředložil jediný písemný návrh textu nové kolektivní smlouvy, tak jak ukládá § 8 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání. Písemné návrhy předložily Nezávislé odbory Tesco (NOT), a to již 10. 3. 2009 a zástupci odborových organizací sdružených v Odborovém svazu pracovníků obchodu (OSPO). Nelze tedy ani v nejmenším diskutovat o nějakém neexistujícím prvotním návrhu společnosti.
Liknavost, pohrdání českým zaměstnancem a diktátorský přístup společnosti Tesco, kdy vědomě porušuje základní práva nejen odborových organizací, ale i zaměstnanců, české právo i mezinárodní úmluvy se již dávno stalo běžnou součástí této společnosti. V demokratické společnosti však nemůže být místo pro takovýto způsob jednání, zvláště v případě snahy o uzavření sociálního smíru. Taková dohoda není možná.
Již při podání prvotního návrhu změn kolektivní smlouvy zástupci odborových organizací zaměstnavatel nerespektoval platná ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání a ve lhůtě stanovené zákonem se k podanému písemnému návrhu a jednotlivým bodům písemně nevyjádřil. Vyjádření poskytl až po několikaměsíční urgenci ze strany odborových organizací. Přestože kolektivní smlouva jasně stanovuje ve svém textu povinnost zaměstnavatele, zaměstnavatel tak nečiní a jedná svévolně bez souhlasu odborových organizací, tak jak tomu bylo i v souvislosti se zvýšením mezd v červenci 2009, kdy zaměstnavatel jednal v rozporu s právními předpisy, přestože byl na tuto skutečnost odbory několikrát opakovaně upozorněn.
Ve svém textu se společnost odvolává na současnou ekonomickou situaci ve světě, ale je skutečností, že svou situaci si společnost přivodila sama svým bezohledným přístupem k zákazníkům i zaměstnancům samotným. Neustálé snižování stavů zaměstnanců na provozovnách, nucenou prací nazývanou skrytě „multiskill“ a svým neprofesionálním přístupem k zákazníkovi a pohrdáním nad zaměstnanci samotnými. Nátlaky praktikované na zaměstnance, nedodržování právních předpisů, psychické vyčerpání zaměstnanců, strach a každodenní obava, vytýkací dopisy, každodenní změny rozpisů směn, úpravy pracovní doby (bez projednání s odbory) a to vše aniž by zaměstnavatel přihlížel k oprávněným zájmům zaměstnanců a jednal s dobrými mravy. To je současná skutečnost a realita v celé společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Nezávislé odbory Tesco nemohou respektovat ani jednat o uzavření sociálního smíru se zaměstnavatelem, který vědomě a záměrně porušuje demokratická práva, práva zaměstnanců a práva odborových organizací a pohrdá demokratickými zákony České republiky, a to bez jakéhokoli zásahu správních orgánů. Svým postupem zneužívá dominantního postavení nejen na českém trhu, ale v celém Evropském společenství. Společnost neustále vykazuje zavádějící údaje o počtu zaměstnanců. Neuvádí však skutečnost, že se jedná z poloviny o 4 hodinové úvazky a „dohodáře“, přičemž skutečný počet zaměstnanců na plný úvazek je daleko nižší, ba poloviční (a to ani nevíme, zda se jedná o číslo pouze v ČR nebo i se SR společně). Je skutečností, že toto číslo obsahuje i velmi vysoký a alarmující počet zaměstnanců centrální kanceláře (na které musí vydělat provozní zaměstnanci), zvláště pak ve funkcích duplicitních, a to v době, kterou zaměstnavatel označuje za období přetrvávající ekonomické nejistoty. Namísto úspor právě v pozicích centrální kanceláře a oblastí, zejména nesmyslných, duplicitních a zbytečných, úspor v nákladech společnosti, jako je marketing a propagace, nesmyslných každodenních úprav cen, čímž se zvyšují zbytečně náklady na provoz, se snižují náklady tam, kde se vytváří zisk a kde by to neměl pocítit zákazník, v provozovnách. Zaměstnavatel byl několikrát zástupci odborů vyzván k řešení situace a k zavedení změn, ale bez jakékoli odezvy a snahy kritický stav ve společnosti řešit.
Cílem NOT je uzavření kolektivní smlouvy, která zajistí spravedlivé ohodnocení zaměstnanců, práci na plný úvazek, stabilizuje zaměstnanost u společnosti a zajistí dostatečné sociální plnění a kvalitní pracovní podmínky všem zaměstnancům. Podmínkou je zefektivnění a zkvalitnění služeb, rozvoj zaměstnanců a jejich dovedností, restrukturalizace společnosti a rostoucí hospodářský výsledek k udržení nároků a ujednání z kolektivní smlouvy. NOT tímto vyzývá zaměstnavatele k dodržování Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice, přijatou Správní radou Mezinárodního úřadu práce, k dodržování zákona o kolektivním vyjednávání, platných a jasných ustanovení zákoníku práce a kolektivní smlouvy samotné. Do akceptace rovného postavení, jako sociálního partnera přerušujeme zahájené kolektivní vyjednávání a vyzýváme zaměstnavatele k možné dohodě o zvolení zprostředkovatele pro řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy podle § 11 a násl. zákona o kolektivním vyjednávání.

Nezávislé odbory Tesco

3 komentáře:

 1. asi by se meli informovat media a udelat tescu peknou ostudu.jinak nevim co by s nema hnulo.

  OdpovědětVymazat
 2. Nic nepomuze. Ve vedeni jsou lide s obrovskymi prijmy a my kteri na ne makame kazdy den 5 hodin prescas za par mizernych korun jsme jen povl. Co z toho ze mi nekdo da vytykaci dopis za to ze mam ve stavu 1 vyrobek , ktery se proda jeden za rok a to jeste ve sleve. Ze vypadneme hned prvni den u akci, ktere maji super cenu, to nikoho nezajima. A pak mame plnit. Zakaznik prijde s letakem a pulka veci vubec neni. Nebyt snahy zamestnancu na obchodnich jednotkach, tak je prumerna mzda centralniho nakupciho mezi 10 a 15 korunami za mesic, protoze vice si nezaslouzi. Akce neobjedna vubec a to co se vubec neprodava a jsou z toho ztraty toho objedna po kamionech. Jsou to vsechno k... a radove zamestnance nuti aby napravili jejich prusery i za cenu vyhazovu a snizovani mezd.

  OdpovědětVymazat
 3. No nedalo mi to,a navštívil jsem officiální stránky tesco, kde jsem se dočetl:

  Chceme být považováni za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů nejen mezi obchodními řetězci. Z tohoto důvodu jsme na všech obchodních jednotkách představili zcela nový systém odměňování, který zvýšil úroveň základní mzdy a zavedl novou a transparentní strukturu v této oblasti. Tímto krokem chceme zajistit spokojenost stávajících zaměstnanců a stát se atraktivním zaměstnavatelem.


  No abych pravdu řekl, nevím jak je toto vyjádření staré,ale já si nějak nevšiml ,že byl zaveden nový systém odměnování

  OdpovědětVymazat