Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 26. května 2013

Premiér Nečas při propagaci vládní důchodové reformy straší lidi a neříká jim plnou pravdu.

www.esondy.cz 24.5.2013 | 14:05 

Odbory varují občany ve věku nad 35 před vstupem do II. pilíře vládní důchodové reformy. Vyzývají občany, aby nepodlehli klamavé propagandě, kterou předvádějí zejména premiér Nečas a ministr financí Kalousek, když tvrdí, že pokud občané budou spořit na důchod ve ve II. pilíři, mají na stáří vystaráno. V opačném, případě je čeká žebrácká penze. 

Tyto informace zazněly v pátek na tiskové konferenci v Praze, kterou uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). „Premiér pozapomněl při své nedávné televizním show uvést, že aby měl občan jakousi mlhavou naději na „slušnou“ penzi, musel mít nejen příjem kolem 37 tisíc korun měsíčně, ale hlavně by musel spořit minimálně 55 let, což od věku 35 let nelze, jak si lze snadno spočítat“ řekl novinářům předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. „Zejména mladší lidi by se neměli nechat zastrašit tvrzením politiků a na soukromých fondech zainteresovaných ekonomů, že se stávající výší důchodů lidé v budoucnu počítat nemohou,“ řekl novinářům expert ČMKOS Vít Samek, který patří mezi přední odborníky v zemi na důchodové systémy v zemi. „Vláda by se místo strašení lidí a propagace soukromých penzijních fondů měla raději starat o růst ekonomiky a o to, aby byla co nejnižší nezaměstnanost. 

Sto tisíc nezaměstnaných představuje pro průběžný solidární pilíř výpadek deset miliard. Při rekordní půlmilionové nezaměstnanosti si lze snadno spočítat, o kolik miliard korun přichází solidární systém. Druhým problémem je, že ne všichni pracující v této zemi přispívají na důchody stejně. ČMKOS již léta upozorňuje, že jeden milión osob samostatně výdělečně činných v tomto státě přispívá do důchodového systému daleko menší částkou, než zaměstnanci,“ řekl Samek. Odbory proto nedoporučují lidem zapojit se do vládní důchodové reformy. Jako nejpřirozenější cestu vidí sloučení druhého pilíře se třetím - tedy spoření u penzijních společností s doplňkovým spořením, což je někdejší penzijní připojištění. 

Odborová centrála v něm navrhuje změny. Podle ní by se měl třetí pilíř posílit. Zapojit se do něj mají zájem i zaměstnavatelé. „Vláda vytvořila produkt pro deset procent lidí. Ti nejbohatší ale spoření v druhém či třetím pilíři nepotřebují. Zajistí se na stáří jinak,“ uvedl Samek. Podle něj není seriozní nutit starší lidi, aby do reformy vstupovali. Odvolává se přitom na propočty České národní banky, vládní údaje či na data mezinárodních institucí a mezinárodně uznávané odborník. Reformu podle Samka a Zavadila provází nepřeberné množství rizik, včetně rizika politického. ČSSD už několikrát ohlásila, že po převzetí vlády reformu zruší. 

Reformu tohoto typu nedoporučuje ani OECD. Maďarsko reformu, která hrozila, že zruinuje státní rozpočet, rovnou zrušila. Na Slovensku, kde reforma již několik let běží, způsobila státnímu rozpočtu i klientům obrovské problémy. Slovenská vláda proto letos umožnila v určitém termínu účastníkům tohoto experimentu, aby z II. pilíře mohli bez sankcí vystoupit a vrátit se do osvědčeného solidárního systému. Zájem byl obrovský.

Převzato: www.esondy.cz / Aktuálně (text: kov)

Žádné komentáře:

Okomentovat