Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 14. srpna 2012

Propouštění zaměstnanci o věrnostní bonus nepřijdou

Praha 13. 8. 2012 - Vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. přistoupilo na návrh zástupců odborových organizací pro kolektivní vyjednávání, a všem zaměstnancům dotčených výpovědí z důvodu organizačních změn v rámci restrukturalizace společnosti, kterým pracovní poměr skončí výpovědí k datu 31. 09. 2012 bude věrnostní bonus, o který by jinak přišli, vyplacen. Stejně tak budou vyplacena i případná pracovní jubilea. 

Zaměstnavatel v zápise z jednání uvádí, citujeme: „Na výzvu zástupců odborů při minulých jednáních o hromadném propouštění byla schválena výjimka - budou vyplaceny částky, které by odpovídaly k 1. 10. 2012 jejich nárokům na věrnostní odměnu nebo odměnu za pracovní jubileum všem zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do hromadného propouštění a skončí před 1. 10. 2012.“ 

Vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. a zástupcům zaměstnavatele pro jednání s odbory za schválenou výjimku děkujeme.

Žádné komentáře:

Okomentovat