Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 13. února 2009

Nejdražší život: v Praze, Brně a Budějovicích

HN.IHNED.CZ 11. 2. 2009 04:43

Vlastně jsou to České Budějovice, které z průzkumu HN vyšly jako nejdražší české město. Praha a Brno se sice počítají, ale první, respektive druhé místo v žebříčku měly jisté předem.

HN sledovaly mimo jiné průměrné ceny bydlení, ceny MHD, divadla, taxi a obědů v centru města, vše poměřeno průměrnými příjmy v regionu. Například první Prahu a poslední Most dělí pět tisíc v položce průměrný plat a také čtyřikrát menší ceny bytů v panelákovém Mostě. Třetím Budějovicím zvyšuje ceny blízkost přírody i kulturní prostředí, za které si rádi připlatí domácí, podnikatelé i turisté.

"Obecně se dá ale říct vlastně jediné - že moravská města jsou levnější než česká," upozorňuje sociolog Jiří Musil. Souvisí to podle něj s vývojem průmyslu a také třeba s tradičně větší porodností ve východní části země.

HN pro svůj průzkum vybraly dvacet největších měst v republice plus jednu divokou kartu. Ta - coby českému turistickému esu - připadla Českému Krumlovu, který sázku HN nezklamal. "Že je Krumlov šesté nejdražší město? Navíc po pěti krajských městech? No, jistě, čemu se divíte?" komentuje umístění Luboš Jedlička, starosta Krumlova. Město má třináct tisíc obyvatel, ale také milion a čtvrt turistů ročně k tomu. A jejich pohodlí a kulturní vyžití něco stojí. Krumlovští si i proto střeží místa, kde se dá najíst bez turistické přirážky. Jižní Čechy jsou se třemi zásahy v "top ten" jasně nejdražším regionem. Například nedaleký a také historický Tábor skončil desátý.

To, jak nelehké je města vtěsnat do uniformní tabulky, ukazují velmi specifické Karlovy Vary. Ty vycházejí jako čtvrté nejdražší město v republice. Ale i proto, že lidé zde vydělávají téměř o tři tisíce méně než v nejlevnějším Mostě. Na jednu stranu se Varům podařilo vymanit ze stereotypu o příhraničním "nuzákově", ale město zároveň ukazuje, že čilý lázeňský a turistický ruch ještě automaticky nezaručuje vysokou kvalitu života. Turisté, spolu se zdroji ruské komunity, život ve Varech hodně prodražují i těm, kteří penězi právě neoplývají.

A ani na velikosti tak úplně nezáleží, alespoň v tomto aktuálním žebříčku. Třeba třetí největší město, Ostrava, je jen průměrně drahým městem.

Až na výjimky v Česku ale platí: něco za něco. Čím dražší město, tím je i lépe "nadané" pro příjemný život. A naopak.

Mezi dražšími městy lze najít třeba Hradec Králové, známý pro svůj poklidný a zdravý životní rytmus, konec tabulky pak okupují "uhelná" dělnická města, jako jsou Ústí nad Labem, Most či Chomutov.

Autor/ři: Tereza Nosálková, Barbora Černá

Žádné komentáře:

Okomentovat